Strona główna img Ogłoszenia img Główny specjalista ds. finansowo-kadrowych

Główny specjalista ds. finansowo-kadrowych

2018-01-18, Wejherowo

Muzeum Piaśnickie w Wejherowie Oddział Muzeum Stutthof w Sztutowie poszukuje pracownika na stanowisko:

 

Główny specjalista ds. finansowo-kadrowych.

 

Miejsce Pracy: Wejherowo.

 

Opis stanowiska pracy:

 • Prace w zakresie finansowo- księgowym pod nadzorem Głównego Księgowego;
 • Organizowanie obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w sposób zapewniający przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz stosowanie zasad rachunkowości i innych przepisów, w tym regulaminów oraz procedur obowiązujących w Muzeum;
 • Prowadzenie wstępnej i bieżącej kontroli wydatkowania środków w Oddziale;
 • Przygotowywanie sprawozdań, raportów, zestawień i analiz, kalkulacji i preliminarzy finansowych;
 • Rozliczanie delegacji, zaliczek;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych;
 • Kontrola finansowa dokumentów księgowych i ich zgodności z planem finansowym;
 • Przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe: ekonomiczne, finanse i księgowość, rachunkowość itp.;
 • Min. dziesięcioletnie doświadczenie w pracy w pełnej księgowości;
 • Samodzielność, rzetelność, samodyscyplina i terminowość w realizacji przydzielonych zadań oraz odpowiedzialność za wyniki pracy;
 • Umiejętność biegłej obsługi programów MS Office (w szczególności MS Excel),
 • Znajomość zagadnień w zakresie finansów publicznych;
 • Umiejętność obsługi księgowo- kadrowej.

 

Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
 • kserokopie świadectw pracy.

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) podpisane osobiście, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Głównego specjalisty ds. finansowo-kadrowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronnie danych osobowych”.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych na adres e‑ mail: muzeum@muzeumpiasnickie.pl lub na adres Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie Oddział Muzeum Stutthof w Sztutowie: ul. Św. Jacka 11/2, 84-200 Wejherowo, w terminie do dnia 31.01.2018 r. do godz. 12.00. Decyduje data wpływu oferty.

 

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie Oddział Muzeum Stutthof w Sztutowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert, osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane. 

Newsletter

Aby otrzymywać informacje o nowościach prosimy podać adres e-mail:

Wynajem sal wykładowych