Strona główna img Ogłoszenia img Księgowa / księgowy

Księgowa / księgowy

2017-07-25, Gdańsk

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zatrudni
Księgową/Księgowego
Miejsce pracy: Gdańsk


Główne zadania na stanowisku:

 • znajomość zasad rachunkowości i zasad prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej,
 • znajomość praktyczna przepisów podatkowych VAT,
 • prowadzenie i kontrola zgodności rejestrów sprzedaży ,zakupu VAT,
 • dekretacja , księgowanie i weryfikacja faktur sprzedaży i zakupu , wyciągów bankowych, raportów kasowych,
 • weryfikowanie i uzgadnianie sprzedaży za pomocą kas fiskalnych,
 • bieżąca analiza i weryfikacja zapisów na kontach księgowych oraz uzgadnianie sald na wskazanych kontach księgowych (m.in. przychodowych, kosztowych),
 • księgowanie delegacji ,dofinansowań kursów pracowniczych, zwrotów kosztów przejazdu itp.

Od kandydatów oczekujemy:

 • średnie ekonomiczne (kurs samodzielnego księgowego – dodatkowy atut)
 • min 3 lata pracy w zawodzie,
 • dobra znajomość MS Office (zwłaszcza Excel),
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 • dobra organizacja czasu pracy ,samodzielność ,sumienność, terminowość.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy zastępstwo.

Zainteresowani proszeni są o przesłanie aplikacji (CV)
w terminie do dnia 11.08.2017 r na adres e-mail:
rekrutacja@uck.gda.pl
Aplikacje przesyłane na inny adres nie będą rozpatrywane
UCK zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia


*Uprzejmie prosimy o załączenie i podpisanie klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne z siedzibą przy ul.
Dębinki 7, 80-952 Gdańsk moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niniejszej rekrutacji - zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (j.t. Dz.U. 2016, poz. 2135 z późn. zm.)”.
*Aplikacja bez wymaganej klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zawierająca klauzulę o wadliwej treści nie będzie uwzględniana.
*Administratorem danych jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk,
zarejestrowany w VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000122150, NIP
957-07-30-409, REGON 000288640.
*Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji.
*Dane osobowe nie będą udostępniane.
*Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia realizację ww. działań.
*Osobie zainteresowanej przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.