Klub Księgowego

Oddział Okręgowe w Gdańsku w dniu 26 listopada 2015r. rozpoczął działalność Klub Księgowego. Przedsięwzięcie to realizowane jest w  ramach działalności statutowej.

WIEDZA, WSPÓŁDZIAŁANIE, WSPARCIE

"Ludzie, którzy obierają wspólny kierunek i posiadają poczucie wspólnoty mogą szybciej i łatwiej osiągnąc swój cel, ponieważ się wzajemnie napędzają" 

(Fred Heismeyer)

Osoby wykonujące zawód księgowego są uczestnikami złożonego życia gospodarczego. Złożoności tak jak rzeczywistości nie da się uniknąć, a to co proste nie koniecznie jest dobre.

Klub Księgwego tworzą ludzie, którzy w codzinnej pracy opisują dynamicznie rozwijające i zmieniające się procesy gospodarcze wykorzystując do tego często sprzeczne i zawiłe przepisy prawa. Niestabilność otoczenia zwiększa ryzyko nieprawidłowości w wykonywaniu pracy.

Założenie Klubu Księgowego, dzięki wsparciu ekspertów i możliwości wymiany poglądów z innymi księgowymi, dla osób z mniejszym doświadczeniem zawodowym może być sposobem na zarządzanie tym ryzykiem.

W pierwszym okresie istnienia podstawowym zadaniem  jakie sobie postawiliśmy  jest kształcenie i rozwój.  Zaczynamy od  zagadnień rachunkowych i podatkowych przez etykę do problemu komunikacji jako budowy relacji osobistych aby dotrzeć do umiejętności wywierania wpływu czy asertywności.

Wartością dodaną naszego Klubu są kontakty i możliwość wymiany doświadczeń.

Omówiliśmy następujące tematy:

 • 29-12-2015 Praktyczne aspekty przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji
 • 28-01-2015 Ujęcie skutków zmian zasad rachunkowości oraz poprawianie błędów (podejście bilansowe i podatkowe)
 • 01-03-2016 Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym
 • 07-04-2016 Odpisy aktualizujące - jak je polubić
 • 12-05-2016 Praktyczne wykorzystanie Excela w księgowości
 • 02-06-2016 Transakcje wewnątrzwspólnotowe
 • 28-06-2016 Podróże służbowe
 • 29-09-2016 Jednolity Plik Kontrolny
 • 27-10-2016 Leasing
 • 29-11-2016 Etyka w pracy i na co dzień
 • 29-12-2016 Inwentaryzacja
 • 26-01-2017 Obowiązki pracodawców w zakresie rozliczeń ZUS.
 • 28-02-2017 Podatek odroczony wg krajowych standardów rachunkowości
 • 04-04-2017 Jak dbać o energię i radość życia pomimo stresu?

Zapraszamy na kolejne spotkanie 27 kwietnia 2017r. godz. 17.00

Dorota Kania

Opiekun Klubu