Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img AKCJA BILANS 2018 - RACHUNKOWOŚĆ (8 godzin)

AKCJA BILANS 2018 - RACHUNKOWOŚĆ (8 godzin)

Miasto:
Gdańsk
Terminy:
Typ:
szkolenie
Tryb:
szkolenie
Opłata:
390,- zł od osoby,
zapisz się

MODUŁ RACHUNKOWOŚĆ

Adresaci szkolenia:

Tradycyjnie na przełomie roku Stowarzyszenie Księgowych organizuje akcję szkoleniową „BILANS 2018”. Akcja BILANS adresowana jest do kadr finansowo – księgowych uczestniczących  w sporządzaniu  rocznego sprawozdania finansowego.

W tym roku nasza propozycja tematyczna dotyczyć będzie zagadnień związanych z zamknięciem roku 2018, sporządzeniem sprawozdań finansowych oraz zmian w systemie podatkowym, które zaszły w bieżącym roku. W zakresie rachunkowości wykładowcą będzie biegły rewident Monika Matyszewska.

Program szkolenia:

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

1. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych

 • zmiany ustawy o rachunkowości
 • zmiany w Krajowych Standardach Rachunkowości
 • elektronizacja sprawozdań finansowych i sprawozdania z badania

2. Odpowiedzialność za roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

 • obowiązki głównego księgowego i kierownika jednostki

3. Harmonogram czynności związanych z zamknięciem roku

 • inwentaryzacja - przedmiot, metody, przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie
 • aktualizacja dokumentacji rachunkowości

4. Wycena i prezentacja wybranych pozycji aktywów i pasywów w bilansie

 • aktualizacja wartości aktywów
 • kapitały własne
 • rezerwy, RMB, zobowiązania warunkowe
 • wycena w walutach obcych

5. Rachunek zysków i strat - ustalenie i prezentacja

 • charakterystyka poszczególnych pozycji
 • wynik finansowy a podstawa opodatkowania

6. Informacja dodatkowa (z uwzględnieniem zasad dla jednostek mikro i małych)

 • struktura i zakres
 • objaśnienia dotyczące bilansu i rachunku zysków i strat
 • objaśnienia dotyczące rachunku przepływów pieniężnych

7. Rachunek przepływów pieniężnych

 • podstawowe definicje ustawy o rachunkowości i KSR nr 1
 • metody sporządzania

8. Zestawienie zmian w kapitale własnym

9. Sprawozdanie z działalności - podstawy prawne, zakres i zasady sporządzania, z uwzględnieniem Krajowego Standaru Rachunkowości nr 9; warunki niesporządzania sprawozdania z działalności przez jednostki mikro i małe

10. Wybrane zagadnienia rachunkowości:

 • leasing
 • inwestycje w nieruchomości i aktywa finansowe
 • zdarzenia po dacie bilansu
 • środki trwałe - Krajowy Standard Rachunkowości nr 11

11. Najczęściej popełniane błędy i wątpliwości przy sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych. 

Organizacja:

Zajęcia odbywać się będą w dni powszednie z oderwaniem od pracy od godz. 900 do godz. 1600.

Uczestnicy otrzymają:

 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • gorące napoje - kawa, herbata oraz ciasteczka
 • obiad

Opłata:

390 zł od osoby

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 58 341 25 30

fax. 58 344 17 87

e-mail: biuro@gdansk.skwp.pl

Pracujemy w godz. 8:30 - 16:30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@gdansk.skwp.pl