Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img AKCJA BILANS 2017 - RACHUNKOWOŚĆ (8 godzin)

AKCJA BILANS 2017 - RACHUNKOWOŚĆ (8 godzin)

Miasto:
Gdańsk
Typ:
szkolenie
Tryb:
szkolenie
Opłata:
350,- zł od osoby,
zapisz się

MODUŁ RACHUNKOWOŚĆ

Adresaci szkolenia:

Tradycyjnie na przełomie roku Stowarzyszenie Księgowych organizuje akcję szkoleniową „BILANS 2017”. Akcja BILANS adresowana jest do kadr finansowo – księgowych uczestniczących  w sporządzaniu  rocznego sprawozdania finansowego.

W tym roku nasza propozycja tematyczna dotyczyć będzie zagadnień związanych z zamknięciem roku 2017, sporządzeniem sprawozdań finansowych oraz zmian w systemie podatkowym, które zaszły w bieżącym roku. W zakresie rachunkowości wykładowcą będzie biegły rewident Piotr Witek.

Program szkolenia:

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

 1. Podstawy prawne i cel sporządzania sprawozdań finansowych.
 2. Zasady uznawania jednostek za mikro lub małe.
 3. Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe; obowiązki księgowego i kierownika jednostki.
 4. Zasady nadrzędne (w tym założenie kontynuacji działania ) zasady (polityka) rachunkowości jednostki (zakres możliwych uproszczeń) istotne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.
 5. Czynności przygotowawcze do sporządzenia sprawozdania finansowego.
 6. Inwentaryzacja - zakres, przedmiot, organizacja, rozliczanie  różnic z  uwzględnieniem Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury z dnia 28.07.2016 r.
 7. Wycena bieżąca i bilansowa aktywów i pasywów z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 Środki trwałe i Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie zamiany składnika aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych.
 8. Bilans - zasady prezentacji aktywów i pasywów.
 9. Zasady ustalania wyniku finansowego (w tym zasady ustalania podatku odroczonego) oraz jego podziału.
 10. Rachunek zysków i strat - zasady sporządzania i prezentacji.
 11. Jednostki powiązane i pozostałe jednostki, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale – identyfikacja i prezentacja w aktywach, pasywach, przychodach i kosztach.
 12. Rachunek przepływów pieniężnych – zasady sporządzenia i prezentacji.
 13. Zestawienie zmian w kapitale własnym – zasady sporządzenia i prezentacji.
 14. Informacja dodatkowa - wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, z uwzględnieniem informacji dodatkowej dla jednostki małej zobligowanej do badania sprawozdania finansowego.
 15. Sprawozdanie z działalności – podstawy prawne, zakres i zasady sporządzania,    z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9, rozszerzony obowiązek raportowania  danych niefinansowych dla niektórych dużych jednostek.
 16. Wybrane  zagadnienia rachunkowości.
 17. Przygotowanie jednostki do badania sprawozdania finansowego z uwzględnieniem zmian w przepisach od 21 czerwca 2017r.
 18. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego, składanie do właściwego rejestru, udostępnianie oraz ogłaszanie. 
 19. Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym 

Organizacja:

Zajęcia odbywać się będą w dni powszednie z oderwaniem od pracy od godz. 900 do godz. 1600.

Uczestnicy otrzymają:

 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • gorące napoje - kawa, herbata oraz ciacteczka
 • obiad

Opłata:

350 zł od osoby

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 58 341 25 30

fax. 58 344 17 87

e-mail: biuro@gdansk.skwp.pl

Pracujemy w godz. 8:30 - 16:30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@gdansk.skwp.pl

Newsletter

Aby otrzymywać informacje o nowościach prosimy podać adres e-mail: