Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych (32 godziny)

Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych (32 godziny)

Miasto:
Gdańsk
Typ:
szkolenie
Tryb:
sob/niedz, wt/czw
Opłata:
800,- zł od osoby,
zapisz się

Cel szkolenia:

Zdobycie umiejętności samodzielnej analizy projektów inwestycyjnych.

Adresaci szkolenia:

 Osoby sporządzające projekty inwestycyjne w przedsiębiorstwach, jst, specjaliści weryfikujący opłacalność projektów (bankowcy, kadra zarządzająca przedsiębiorstwem, jst).

Realizacja zajęć:

 Część teoretyczna/regulacje prawne, następnie przykłady, zadania, interpretacje podanych wyników, dyskusja ze szczególnym naciskiem na sytuacje nietypowe (możliwe błędy i oszustwa w sprawozdaniach, nietypowa działalność jednostki); praca na materiałach przygotowanych przez prowadzącą.

 

Program szkolenia: 

I.   Inwestycje i nakłady inwestycyjne (2h)

II.  Rachunek przepływów pieniężnych. Przepływy pieniężne netto (6 h)

III. Wartość pieniądza w czasie. Wartość przyszła FV i wartość bieżąca PV (2h)

IV.  Stopa dyskontowa, współczynnik dyskontowy. WACC jako przykład stopy dyskontowej (8h)

V.   Dynamiczne metody oceny projektów inwestycyjnych (10h)

  1. Wartość bieżąca netto NPV i jej odmiany
  2. Wskaźnik zyskowności PI
  3. Wewnętrzna stopa zwrotu IRR
  4. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu MIRR
  5. Zdyskontowany okres zwrotu DPP

VI.  Statyczne metody oceny projektów inwestycyjnych (4h)

  1. Okres zwrotu PP
  2. Księgowa stopa zwrotu ARR


Organizacja:

Kurs jest organizowany dwa razy w tygodniu tj. we wtorki i czwartki w godz. od 16.30 do 19.30 lub w weekend od godz. 9.00 do 15.00

Zajęcia poprowadzi Pani dr Aldona Uziębło - doktor ekonomii, biegły rewident, dyplomowany księgowy, inspektor podatkowy, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

Opłata:

800 zł od osoby

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 58 341 25 30

fax. 58 344 17 87

e-mail: biuro@gdansk.skwp.pl

Pracujemy w godz. 8:30 - 16:30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@gdansk.skwp.pl