Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Podstawy wyceny przedsiębiorstwa i jego aktywów (21 godzin)

Podstawy wyceny przedsiębiorstwa i jego aktywów (21 godzin)

Miasto:
Gdańsk
Typ:
szkolenie
Tryb:
wt/czw
Opłata:
570,- zł od osoby,
zapisz się

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu wyceny przedsiębiorstw oraz testów wartości aktywów w świetle MSR 36 (Cash Generating Unit)

Adresaci szkolenia:

Osoby posiadające wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej ze znajomością obsługi programu Excel, chcące poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe o wiedzę z zakresu wyceny przedsiębiorstw i majątku.

Realizacja zajęć:

Zajęcia obejmują wprowadzenie teoretyczne do wyceny i oraz przykłady i zadania praktyczne z tego zakresu, w tym opracowanie podstawowego modelu finansowego na potrzeby wyceny przedsiębiorstwa, CGU metodą dochodową.

Program szkolenia:

I.  Wartość jako pojęcie ekonomiczne (3h)

 1. Pojęcie wartości w ekonomii
 2. Pojęcie, funkcje  i zastosowanie wyceny
 3. Kreowanie wartości jako podstawowy miernik oceny efektywności spółki
 4. Wymogi formalne dotyczące wyceny MSR 36

II. Metody majątkowe wyceny przedsiębiorstw (3h)

 1. Rodzaje metod majątkowych (metoda księgowa, odtworzeniowa, likwidacyjna)
 2. Omówienie zalet i ograniczeń poszczególnych metod
 3. Zadania i ćwiczenia praktyczne

III.  Metody porównawcze wyceny przedsiębiorstw (3h)

 1. Przykłady nośników wartości przedsiębiorstwa
 2. Rodzaje metod mnożnikowych
 3. Omówienie zalet i ograniczeń poszczególnych metod
 4. Zadania i ćwiczenia praktyczne

IV. Metody dochodowe wyceny przedsiębiorstw (12h)

 1. Przedsiębiorstwo jako przedsięwzięcie inwestycyjne
 2. Rodzaje metod dochodowych (FCFF, FCFE)
 3. Kalkulacja kosztu kapitału (CAPM, WACC)
 4. Zadania i ćwiczenia praktyczne
 5. Opracowanie modelu na potrzeby wyceny  przedsiębiorstwa / aktywa

Organizacja:

Kurs jest organizowany dwa razy w tygodniu tj. we wtorki i czwartki w godz. od 16.30 do 19.30.

Zajęcia poprowadzi Pan Jacek Sitko - magister Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz absolwent Studium Doktoranckiego. Wieloletnie doświadczenie w dzialalności dydaktycznej. 

Opłata:

570 zł od osoby

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 58 341 25 30

fax. 58 344 17 87

e-mail: biuro@gdansk.skwp.pl

Pracujemy w godz. 8:30 - 16:30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@gdansk.skwp.pl