Strona główna img Ogłoszenia img Księgowa / Księgowy

Księgowa / Księgowy

2018-11-27, Wejherowo

Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wejherowie

ogłasza nabór na stanowisko: księgowego

Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo).

Możliwość uzgodnienie niższego wymiaru godzin pracy.

 Główne obowiązki:        

 1. Bieżąca współpraca z Głównym Księgowym.
 2. Prowadzenie:

a) Ksiąg rachunkowych spółki,

b) rachuby płac, wypłat wynagrodzeń, kart zasiłkowych,

c) likwidatury dokumentów stanowiących podstawę przyjęcia lub wydania środków płatniczych,

3. Naliczanie i terminowe regulowanie podatków oraz zobowiązań wobec budżetu (ZUS, FP, US i inne).

4. Przygotowanie wniosków kredytowych na realizację inwestycji.

5. Nadzór nad wykorzystaniem środków zgodnie z umowami, na podstawie których środki te uzyskano.

6. Rozliczanie wraz z Głównym Księgowym inwestycji zakończonych, finansowanych kredytem, ustalenie ostatecznego kosztu budowy i kredytu do spłaty.

7. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego spółki.

8. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości.

9. Nadzór i koordynacja spraw finansowych dla poszczególnych rodzajów zasobów mieszkaniowych (wspólnoty mieszkaniowe, administracja zlecona i zasoby własne).

10. Nadzór nad prowadzoną windykacją należności.

Wykształcenie:

 • minimum średnie, preferowane wyższe ekonomiczne

 Wymagania niezbędne:

 • 5 lata   stażu pracy
 • znajomość ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych
 • sumienność, uczciwość,  skrupulatność, samodzielność w działaniu
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 • list motywacyjny oraz CV;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w celu realizacji procesu rekrutacji.
 • Dokumenty można  przesyłać na adres mailowy :  prezes@wtbs.wejher.pl
 • lub na adres:
  Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ul. Parkowa 2A/20, 84-200 Wejherowo

do dnia 14. grudnia 2018 r.
„z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko:  księgowego”

 Inne informacje:
• kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia  rozmowy   wstępnej,
• oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone,
•  dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 698-672-526

od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00,