Strona główna img Ogłoszenia img Samodzielny Księgowy

Samodzielny Księgowy

2019-01-24, Gdańsk

Probier Leasing Sp. z o.o. Sp. komandytowa

działająca od 2010 roku na rynku nieruchomości zatrudni na stanowisku :

Samodzielny Księgowy

Miejsce pracy: Gdańsk

Do zadań osoby zatrudnionej należeć będzie :

• Wystawianie, dekretacja i księgowanie faktur sprzedaży
• Dekretacja i księgowanie faktur zakupu
• Dekretacja i księgowanie innych dokumentów księgowych
• Przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych
• Ewidencja i rozliczanie środków trwałych
• Uzgadnianie kont i potwierdzanie sald z kontrahentami oraz windykacja należności
• Prowadzenie PKPiR
• Aktywny udział w przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne oraz dla instytucji zewnętrznych

Wymagania:

• Wykształcenie kierunkowe w zakresie rachunkowości
• Minimum 5 lat doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu pełnej księgowości i PKPiR
• Znajomość obowiązujących przepisów prawa w zakresie rachunkowości i podatków dochodowych oraz VAT
• Znajomość ustawy o podatkach lokalnych i umiejętność sporządzania deklaracji podatku od nieruchomości
• Dobra obsługa programów komputerowych
• Dokładność i dobra organizacja pracy
• Umiejętność pracy w zespole
• Dyspozycyjność

Oferujemy:

• Zatrudnienie na umowę o pracę w stabilnej firmie na terenie Gdańska
• Pracę w godz. od 7:30 do 15:30
• Możliwość rozwoju zawodowego i awansu
• Bezpośredni kontakt z życiem firmy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 28 luty 2018 na adres e-mail :
faktury.ksiegowosc@probier.pl

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Probier Leasing Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Kowalach ul. Glazurowa 7, 80-180 Gdańsk. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
zwanego dalej: RODO
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i liście motywacyjnym.
w celu udziału w procesie rekrutacji na stanowisko samodzielnego księgowego ogłoszonego przez Probier Leasing Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Kowale ul. Glazurowa 7, 80-180 Gdańsk.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przysługujących mi uprawnieniach, zgodnie a art. 13 ust. 1 i 2 RODO.
Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: RODO informuję że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Probier Leasing Sp. z o. o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Kowalach ul. Glazurowa 7 80-180 Gdańsk. Miejsce przetwarzania danych: ul. Jaśkowa Dolina 17, 80-252 Gdańsk.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej .
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko samodzielnego ksiegowego na podstawie 221 k. p. i art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
2. Odbiorcą Pani/Pana danych będą Poczta Polska i platforma Pracuj.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji, po jej zakończeniu będą usuwane;
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji na stanowisko samodzielnego księgowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odstąpienie od procesu rekrutacji;
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany bez profilowania.