W Oddziale Okręgowym w Gdańsku w dniu 26 listopada 2015r. rozpoczął działalność Klub Księgowego. Przedsięwzięcie to realizowane jest w  ramach działalności statutowej.

WIEDZA, WSPÓŁDZIAŁANIE, WSPARCIE

"Ludzie, którzy obierają wspólny kierunek i posiadają poczucie wspólnoty mogą szybciej i łatwiej osiągnąc swój cel, ponieważ się wzajemnie napędzają" 

(Fred Heismeyer)

Osoby wykonujące zawód księgowego są uczestnikami złożonego życia gospodarczego. Złożoności tak jak rzeczywistości nie da się uniknąć, a to co proste nie koniecznie jest dobre.

Klub Księgwego tworzą ludzie, którzy w codzinnej pracy opisują dynamicznie rozwijające i zmieniające się procesy gospodarcze wykorzystując do tego często sprzeczne i zawiłe przepisy prawa. Niestabilność otoczenia zwiększa ryzyko nieprawidłowości w wykonywaniu pracy.

Założenie Klubu Księgowego, dzięki wsparciu ekspertów i możliwości wymiany poglądów z innymi księgowymi, dla osób z mniejszym doświadczeniem zawodowym może być sposobem na zarządzanie tym ryzykiem.

W pierwszym okresie istnienia podstawowym zadaniem  jakie sobie postawiliśmy  jest kształcenie i rozwój.  Zaczynamy od  zagadnień rachunkowych i podatkowych przez etykę do problemu komunikacji jako budowy relacji osobistych aby dotrzeć do umiejętności wywierania wpływu czy asertywności.

Wartością dodaną naszego Klubu są kontakty i możliwość wymiany doświadczeń.

 

Dorota Kania

Anna Waśko

Monika Matyszewska

Opiekunowie Klubu

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. 601-350-535
tel. 607-710-213

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

NIP: 5260307956

KRS: 0000101063