Klub Młodego Księgowego w Tczewie powstał z inicjatywy członków Stowarzyszenia Karoliny Elert oraz Joanny Młynarczyk. Klub działa przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie. Opiekunem Klubu z ramienia szkoły jest Pani  Anna Andrzejczak.

Spotkanie inauguracyjne odbyło się w dniu 29 września 2020 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie.

Głównym celem Klubu jest zainteresowanie Młodych Księgowych tajnikami zawodu księgowego zarówno teoretycznie jak i praktycznie. Będąc członkiem Klubu osoby dopiero wchodzące do zawodu mają możliwość rozwijać swoją wiedzę nabytą podczas zajęć w szkole o praktyczne zagadnienia pracy księgowego, doradcy finansowego czy biegłego rewidenta. Klub Młodego Księgowego zapewnia możliwość poszerzania wiedzy praktycznej oraz rozwoju w wybranym przez młodych adeptów zawodzie.

Dodatkowym celem, równie ważnym, jest integracja młodych osób pochodzących z różnych szkół, uczelni, pracujących w różnych firmach i branżach. Podczas spotkań można dzielić się swoimi problemami zawodowymi czy szkolnymi i wspólnie je rozwiązywać.

Chcielibyśmy, żeby osoby młode, które dopiero zaczną pracę w zawodzie, były członkami naszego Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie potrzebuje młodych, ambitnych osób, które chcą pokazać, że zawód księgowego niesie za sobą odpowiedzialność, ale także prestiż i dumę z tego, że jest się księgowym.

Jesteśmy pewni, że czas spędzony w Klubie nie będzie czasem straconym, a ponadto dzięki członkostwu w Klubie Młodych zobaczycie, jak wiele interesujących zagadnień jest do poznania w dziedzinie rachunkowości, finansów czy podatków.

Zapraszam wszystkich chętnych do wstąpienia w poczet członków Klubu Młodych Księgowych.

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. Dział Szkoleń – 607 887 621, 607 710 213, 601 350 535
tel. Dział Członkowski – 693 454 290, 58 341 25 30
tel. Księgowość – 603 112 916

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

NIP: 5260307956

KRS: 0000101063