Koło Seniora w Oddziale Okręgowym w Gdańsku ma długoletnią tradycję.

Celem Koła jest:

  1. Utrzymywanie kontaktów koleżeńskich z osobami, które swój okres aktywności zawodowej wypełniły lub wypełniają pracą w dziedzinie rachunkowości i są członkami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
  2. Wymiana doświadczeń nabytych i nabywanych w okresie pracy zawodowej.
  3. Pozyskiwanie bieżących informacji o rozwoju systemów informatycznych rachunkowości stosowanych w praktyce.
  4. Wnioskowanie kierunków działań Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w zakresie podnoszenia rangi i prestiżu zawodu księgowego.
  5. Organizowanie odczytów z różnych dziedzin.
  6. Podejmowanie działań oświatowych, kulturalnych, rekreacyjnych, organizowanie wycieczek krajoznawczych.

Do Koła Seniora zapraszamy osoby, które ukończyły 60 lat i są członkami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: ksiegowosc@gdansk.skwp.pl lub przesłać pocztą: ul. Jaśkowa Dolina 93, 80-286 Gdańsk.

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. Dział Szkoleń – 607 887 621, 607 710 213, 601 350 535
tel. Dział Członkowski – 693 454 290, 58 341 25 30
tel. Księgowość – 603 112 916

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

NIP: 5260307956

KRS: 0000101063