Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img I stopień - Kurs podstaw rachunkowości - dla kandydatów na księgowego (116 godzin) weekendy

I stopień - Kurs podstaw rachunkowości - dla kandydatów na księgowego (116 godzin) weekendy

Miasto:
Gdańsk
Data rozpoczęcia:
2018-09-01
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
1700,- zł od osoby,
Raty:
Istnieje możliwość zapłaty w dwóch ratach:
900,- płatne na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu;
800,- płatne w trakcie kursu;
brak miejsc

CEL:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz.U. poz. 1145. (kod zawodu 331301) oraz uzyskanie certyfikatu I stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Słuchaczami kursu podstaw rachunkowości - dla kandydatów na księgowego mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie.

PROGRAM:

       I. Rachunkowość z elementami etyki zawodowej (80 godzin)                                                                                             

 1. Zasady i cechy rachunkowości oraz jej miejsce w ewidencji.
 2. Środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia.
 3. Bilans - pojęcie  i układ.
 4. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans.
 5. Charakterystyka kont bilansowych i ewidencja operacji gospodarczych.
 6. Zestawienie obrotów i sald, poprawianie błędów księgowych.
 7. Podzielność kont- ewidencja analityczna.  Dokumenty księgowe. Zakładowy plan kont.
 8. Operacje wynikowe  -koszty i ich klasyfikacja i ewidencja. Rachunek kosztów –rodzaje.
 9. Sprzedaż usług, koszty i przychody operacji finansowych.  Straty i zyski   nadzwyczajne.  Podatki -  VAT  i podatki  dochodowe.
 10. Ustalenie wyniku finansowego – przykład całościowy.
 11. Sprawozdawczość finansowa – bilans i rachunek wyników.
 12. Techniczne formy księgowości.
 13. Inwentaryzacja.

      II. Elementy finansowania  działalności  gospodarczej i rozliczenia z budżetem (20 godzin)                       

 1. System finansowy – polityka finansowa.
 2. Zobowiązania podatkowe – ogólne pojęcie i zasady.
 3. VAT.
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych.

      III. Rachunkowość informatyczna (16 godzin)

 1. Ogólne zasady pracy w systemie FK Symfonia.

ORGANIZACJA:

Kurs jest organizowany co tydzień - raz w sobotę raz w niedzielę, naprzemiennie. w godz. od 8.30 do godz. 13.30 oraz od godz. 14.00 do godz. 19.00 (przez około 5 miesięcy).

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.

Warunkiem zaliczenia kursu jest:

 • uczestnictwo w 60% zajęć dydaktycznych
 • zaliczenie prac kontrolnych i egzaminu pisemnego
 • uzyskanie na egzaminie co najmniej:
  • 50% punktów możliwych do osiągnięcia tj. 60 pkt. – uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2012 poz. 186)
  • 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu tj. 72 pkt. – uczestnik otrzymuje dodatkowo certyfikat księgowego potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu I stopnia ścieżki edukacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

OPŁATA:

 • 1700 zł od osoby

RATY:

Istnieje możliwość zapłaty w dwóch ratach.

1)      I rata - 900 zł płatna na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu

2)      II rata - 800 zł płatna w trakcie kursu.

brak miejsc

Zapytaj o szkolenie

tel. 58 341 25 30

fax. 58 344 17 87

e-mail: biuro@gdansk.skwp.pl

Pracujemy w godz. 8:30 - 16:30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@gdansk.skwp.pl