Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Kurs Kadry i Płace (80 godzin) dni powszednie

Kurs Kadry i Płace (80 godzin) dni powszednie

Miasto:
Gdańsk
Data rozpoczęcia:
2018-09-06
Typ:
kurs
Tryb:
wt/czw
Opłata:
1400,- zł od osoby,
Raty:
Istnieje możliwość zapłaty w dwóch ratach:
700,- płatne na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu;
700,- płatne w trakcie kursu;
brak miejsc

CEL:

Celem szkolenia jest zapoznanie z obowiązującym aktualnie prawem pracy, z zasadami prowadzenia i sporządzania dokumentacji pracowniczej (w tym płacowej), z obowiązkami pracodawcy z tytułu rozliczeń publicznoprawnych (z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz podatku dochodowego od osób fizycznych). Szkolenie obejmie też pracę przy komputerze: wykorzystanie programów Płatnik, SYMFONIA do celów kadrowo-płacowych.

PROGRAM:

I. Prawo pracy  (24 godziny)

 1. Stosunek pracy oraz formy zatrudnienia.
 2. Wynagrodzenie za prace i inne świadczenia.
 3. Obowiązki pracodawcy i pracownika.
 4. Odpowiedzialność materialna pracownika.
 5. Czas pracy.
 6. Urlopy pracownicze.
 7. Ochrona pracy kobiet.
 8. Zatrudnianie młodocianych.
 9. BHP w zakładzie pracy.
 10. Kontrola przestrzegania prawa pracy.

II. Prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników (4 godziny)

III. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publicznoprawnych (24 godziny)

 1. Obowiązki pracodawcy względem ZUS (16 godzin)
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (8 godzin)

IV. Lista płac jako podstawowy dokument w zakresie wynagrodzeń (8 godzin)

V. Wykorzystanie komputera do tworzenia dokumentacji kadrowo - płacowej (20 godzin)

 1. Obsługa programu PŁATNIK (12 godzin)
 2. Program kadrowo-płacowy – SYMFONIA (8 godzin).

ORGANIZACJA:

Kurs jest organizowany w dwóch trybach:

 • zajęcia dwa dni w tygodniu (poniedziałek i środa) w godz. od 16.30 do godz. 19.30 lub
 • zajęcia dwa dni w tygodniu (wtorek i czwartek) w godz. od 16.30 do 19.30
 • zajęcia z programu PŁATNIK oraz SYMFONIA ze względu na podział na grupy ćwiczeniowe, mogą odbywać się w inne dni tygodnia oprócz soboty i niedzieli

(przez około 3 miesiące).

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

OPŁATA:

 • 1400 zł od osoby

RATY:

Istnieje możliwość zapłaty w dwóch ratach.

1)      I rata - 700 zł płatna na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu

2)      II rata - 700 zł płatna w trakcie kursu.

brak miejsc

Zapytaj o szkolenie

tel. 58 341 25 30

fax. 58 344 17 87

e-mail: biuro@gdansk.skwp.pl

Pracujemy w godz. 8:30 - 16:30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@gdansk.skwp.pl