Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
18.04.2023
Typ:
Kurs
Tryb:
wt/czw
Opłata:
2050,- zł od osoby
1947.50,- zł Cena po zniżce dla Członków
1947.50,- zł Cena po zniżce za kontynuację dla kursantów i byłych kursantów, wykupujących kolejny kurs długi, w ciągu 1 roku od jego ukończenia
1845,- zł Cena po zniżce za kontynuację dla kursantów i byłych kursantów, wykupujących kolejny kurs długi, w ciągu 1 roku od jego ukończenia i jednocześnie będących Członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Gdańsku
Raty:
1025,- zł płatne na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu,
1025,- zł płatne w trakcie kursu - 10.05.2023,

Zapisując się na kurs „I stopień - Kurs podstaw rachunkowości - dla kandydatów na księgowego” w O/O w Gdańsku otrzymasz bezpłatny kwartalny dostęp do serwisu internetowego Wydawnictwa Rachunkowość.

CEL:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tj. Dz.U.2018.227) (kod zawodu 331301) oraz uzyskanie certyfikatu I stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Kurs skierowany jest do osób zamierzających zdobyć wiadomości z zakresu rachunkowości od podstaw.

Słuchaczem kursu podstaw rachunkowości - dla kandydatów na księgowego może być osoba:

 • posiadająca wykształcenie co najmniej średnie,
 • uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
 • rozumiejąca znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

PROGRAM NAUCZANIA:

Szczegółowy program nauczania dostępny TUTAJ

 

ORGANIZACJA:

 • Zajęcia odbywać się będą z reguły  we wtorek i czwartek oraz co drugą środę do południa w godz. od 9.00 do 12.15 wg harmonogramu dat dostępnego TUTAJ
 • Kurs będzie prowadzony z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, za pośrednictwem Internetu przy użyciu platform do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting, Teams i innych.
 • 100% czasu zajęć odbywa się z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym.
 • Wymagania techniczne: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Google Chrome lub Edge.
 • Egzamin odbędzie się w formie tradycyjnej (stacjonarnej) w możliwie najszybszym terminie po ukończeniu kursu.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej.

Udostępnienie materiałów w formie papierowej:

Ø  Dla osób zapisanych na kurs po 20.04.2023:

 • odbiór osobisty w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Jaśkowa Dolina 93)
 • wysyłka materiałów do paczkomatu InPost po otrzymaniu mailowej informacji o rozpoczęciu kursu oraz opłaceniu pierwszej raty (koszt wysyłki pokrywa uczestnik kursu)

Ø  Dla osób zapisanych na kurs przed 20.04.2023:

 • osoby z Trójmiasta - odbiór osobisty w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Jaśkowa Dolina 93)
 • osoby spoza Trójmiasta - wysyłka materiałów do paczkomatu InPost (wskazanego przez uczestnika kursu). Materiały wysyłamy tylko na terenie Polski.

Udostępnienie materiałów w formie elektronicznej:

 • do pobrania na Platformie Szkoleniowej SKwP O/O w Gdańsku (dostęp po rozpoczęciu kursu)

Formą zaliczenia kursu jest łącznie:

 1. uczestnictwo w 70% zajęć dydaktycznych, 
 2. zaliczenie prac kontrolnych,
 3. pisemny egzamin kwalifikacyjny. 

Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności sprawdzana przez wykładowcę na zajęciach oraz protokół komisji egzaminacyjnej z przeprowadzonego egzaminu kwalifikacyjnego.

Warunkiem zaliczenia egzaminu jest potwierdzenie efektów kształcenia określonych w ramowym programie nauczania i uzyskanie, na potrzeby:

 1. ukończenia kursu (zaświadczenie według przepisów MEN) – co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,
 2. otrzymania certyfikatu SKwP – co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania i nie mniej niż 40% punktów z każdej części egzaminu.

Odbiór zaświadczeń i certyfikatów:

 • osoby z Trójmiasta - odbiór osobisty w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Jaśkowa Dolina 93)
 • osoby spoza Trójmiasta - wysyłka dokumentów listem poleconym Poczty Polskiej (na adres wskazany przez uczestnika kursu)

OPŁATA:

 • 2050 zł od osoby

RATY:

Istnieje możliwość zapłaty w dwóch ratach.

1)      I rata - 1025 zł płatna na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu

2)      II rata - 1025 zł płatna w trakcie kursu.

DOFINANSOWANIE KFS:

Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania ze środków z KFS.

Informacje o środkach z KFS, kto może z nich skorzystać i w jakich wysokościach należy szukać na stronie Urzędu Pracy właściwego dla siedziby pracodawcy lub miejsca prowadzenia działalności.

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. Dział Szkoleń – 601 350 535, 607 710 213
tel. Dział Członkowski – 693 454 290, 58 341 25 30
tel. Księgowość – 603 112 916

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

NIP: 5260307956

KRS: 0000101063