Miasto:
Gdańsk
Miejsce:
ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk
Termin rozpoczęcia:
15.04.2024
Typ:
Szkolenie
Tryb:
pon/śr
Opłata:
880,- zł od osoby
848,- zł Cena po zniżce dla Członków
Zapisz się

CEL:

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności obsługi programu Symfonia moduł „Finanse i Księgowość” w podstawowym zakresie.

Słuchaczami kursu - mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie oraz wiedzę i umiejętności z zakresu Kursu podstaw rachunkowości – dla kandydatów na księgowego.

PROGRAM:

1. Struktura programu i organizacja na ekranie.

2. Zasady obsługi programu.

3. Ustawienia:

 • Dane o firmie - działalność firmy, modyfikacja danych firmy, użytkownicy
 • Zakładanie planu kont
 • Parametry stałe - konta specjalne.

4. Bilans otwarcia:

 • Wprowadzenie bilansu otwarcia
 • Transakcje z kontrahentami
 • Księgowanie i zatwierdzanie oraz wydruk bilansu otwarcia.

5. Rejestry VAT:

 • Definiowanie nowych rejestrów
 • Przeglądanie i wydruk rejestrów
 • Deklaracja VAT-7.

6. Dokumenty księgowe:

 • Podział na typy dokumentów.
 • Definiowanie nowego typu dokumentu.
 • Wprowadzanie, modyfikacja, usuwanie i przeglądanie dokumentów księgowych.
 • Księgowanie dokumentów.
 • Zamknięcie miesiąca.

7. Kartoteki:

 • Wprowadzanie nowej pozycji do kartoteki.
 • Modyfikacja pozycji kartoteki.

8. Rozrachunki z kontrahentami i pracownikami:

 • Prowadzenie rozrachunków.
 • Wprowadzanie transakcji, rozliczanie.
 • Przeglądanie rozrachunków.

9. Raporty:

 • Konta – przeglądanie obrotów i zapisów na koncie, przeglądanie zestawienia obrotów i sald kont w miesiącu, przeglądanie pozostałych raportów.
 • Dokumenty (księgi) – wydruk dziennika księgowań, zestawienie obrotów i sald kont, pozostałe raporty.

 

ORGANIZACJA:

Zajęcia w tygodniu w godz. 16.30 do godz. 19.45. według  poniższego harmonogramu:

Data Dzień tygodnia Ilość h Godziny
15.04.2024 poniedziałek 4 16:30-19:45
17.04.2024 środa 4 16:30-19:45
22.04.2024 poniedziałek 4 16:30-19:45
24.04.2024 środa 4 16:30-19:45
16

Zajęcia odbywają się stacjonarnie w siedzibie Stowarzyszenia - Jaśkowa Dolina 93.

DODATKOWE INFORMACJE:

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

OPŁATA:

 • 880 zł od osoby

DOFINANSOWANIE KFS:

Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania ze środków z KFS.

Informacje o środkach z KFS, kto może z nich skorzystać i w jakich wysokościach należy szukać na stronie Urzędu Pracy właściwego dla siedziby pracodawcy lub miejsca prowadzenia działalności.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

CZŁONKOWSKA

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

CZŁONKOWSKA

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

CZŁONKOWSKA

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

CZŁONKOWSKA

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

CZŁONKOWSKA

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

CZŁONKOWSKA

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

CZŁONKOWSKA

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

CZŁONKOWSKA

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

CZŁONKOWSKA

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

CZŁONKOWSKA

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. Dział Szkoleń – 607 887 621, 607 710 213, 601 350 535
tel. Dział Członkowski – 693 454 290, 58 341 25 30
tel. Księgowość – 603 112 916

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

NIP: 5260307956

KRS: 0000101063