Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
27.02.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
czwartek
Opłata:
315,- zł od osoby
303,- zł Cena po zniżce dla Członków

Obowiązkowy VAT split payment (mechanizm podzielonej płatności) – praktyczne aspekty i problemy przy jego stosowaniu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ramach pakietów VAT Slim – online – 6 godzin wykładowych

 

Szkolenie adresowane jest do pracowników pionów finansowo-księgowych oraz pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe.

CEL SZKOLENIA

Przybliżenie uczestnikom kluczowych problemów oraz planowanych zmian w zakresie podatku VAT, a w szczególności mechanizmu „split payment” (podzielonej płatności)z uwzględnieniem bieżących istotnych problemów w sprawach dotyczących opodatkowania podatkiem VAT jednostek prowadzących rozliczenia w tym zakresie.

Wykładowca: Michał Gabrysiak

Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4). Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadaja wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, ze szczególnych uwzględnieniem obrotu międzynarodowego. Wieloletni i doświadczony wykładowca i trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.

PROGRAM

I. Podzielona płatność – kolejna metoda uszczelnienia systemu VAT.

1. Zmiany 2018 w ustawie o VAT – nieobowiązkowy mechanizm „split payment”

 1. Podzielona płatność – nowela VAT oraz Prawa Bankowego od roku 2019,

2. Rachunek VAT – nowa usług w systemie bankowym

 1. kto musiał otworzyć rachunek VAT i jak to się robi?
 2. „dedykowany komunikat przelewu” – przelew zdefiniowany w ustawie o VAT – w jaki sposób kontrahent opłaca należności faktury?
 3. czy dostawca ma wybór metody płatności od kupującego?
 4. czy wszystkie banki obsługują rachunek VAT?
 5. czy inne instytucje niż banki prowadzą rachunek VAT?
 6. jak rozliczyć transakcję przy zastosowaniu „split payment”?
 7. do kogo należą środki zgromadzone na rachunku VAT – do podatnika, czy do skarbu państwa?
 8. na co można przeznaczyć środki zgromadzone na rachunku VAT?
 9. egzekucja z rachunku VAT – czy środki na rachunku VAT są bezpieczne?
 10. Czy istnieje konieczność zasilania rachunku VAT?

 

3. Jakie warunki należy spełnić, aby uznać, że zapłata została dokonana podzieloną płatnością?

 1. Na jakie konto mają trafić środki pieniężne?
 2. Czy można zapłacić fakturę kilkoma przelewami?
 3. Możliwe konsekwencje błędów w treści przelewu, w tym:
 • niepełny numer faktury,
 • pomyłka w numerze faktury,
 • błędny NIP.

4. Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie „split payment”.

 1. Otrzymanie omyłkowej płatności „split payment”, a konsekwencje?
 2. Otrzymanie omyłkowej płatności „split payment” – co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka?
 3. Otrzymanie omyłkowej płatności „split payment” – czy można zabezpieczyć się „z góry” przed konsekwencjami.

5. Częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „split payment”?

 1. częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „split payment”?
 2. podatnicy VAT zwolnieni a „split payment”?
 3. podatnicy stosujący „odwrotne obciążenie” a „split payment”,
 4. fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej a „split payment”,
 5. formy płatności transakcji handlowych a „split payment”.

6. Zmiany w sposobie rozliczeń VAT po wprowadzeniu „split payment”

 1. prawo do odliczenia VAT a „split payment”,
 2. termin zwrotu VAT a „split payment”,
 3. transakcje międzynarodowe a „split payment”,

7. Korzyści płynące z stosowania „split payment”:

 1. Brak możliwości określenia przez organy dodatkowego zobowiązania (20%, 30%, 100%) – jakie warunki należy spełnić?
 2. Brak możliwości stosowania przez organy podwyższonych odsetek (150%) – jakie warunki należy spełnić?
 3. Brak solidarnej odpowiedzialności – jakie warunki należy spełnić?
 4. Dyskonto za wcześniejszą zapłatę VAT - – jakie warunki należy spełnić?

8. Obowiązkowa podzielona płatność za niektóre towary i usługi od 1 listopada 2019 r.:

 1. czy obowiązkowa podzielona płatność zastąpiła w całości odwrotne obciążenie oraz solidarną odpowiedzialność przy nabyciu niektórych towarów i usług?,
 2. dodatkowe adnotacje na fakturze przy dostawie towarów i usług objętych obowiązkową podzieloną płatnością?
 3. dobrowolna czy obowiązkowa – jakich podatników dotychczas dotyczył „split payment”?
 4. Czy istnieją branże wykorzystujące „split payment” w szczególny sposób?
 5. Limit kwotowy transakcji wymagający zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności.
 6. jakie będą skutki podatkowe w podatku VAT oraz w podatkach PIT i CIT nie zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?
 7. jakie są sankcje karne skarbowe nie zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?,
 8. czy przy obowiązkowej podzielonej płatności można zapłacić za więcej niż jedną fakturę?
 9. jakie inne tytuły podatkowe, oprócz podatku VAT można zapłacić z Rachunku VAT?
 10. z tytułu jakich innych podatków urząd skarbowy może dokonać zajęcia Rachunku VAT?
 11. przepisy przejściowe – jakie są daty graniczne transakcji objętych dotychczasowym odwrotnym obciążeniem oraz od kiedy skutki braku zapłaty obowiązkową podzieloną płatnością będą dotyczyć podatków PIT i CIT?.

9. Pozostałe praktyczne problemy związane z MPP:

 1. sprzedaży usługi, do której użyto towarów z załącznika 15 do ustawy o VAT? – czy występuje obowiązkowy MPP?
 2. Sprzedaż towarów zawierających towary z załącznika nr 15 do ustawy o VAT – czy występuje obowiązkowy MPP?
 3. refakturowania usług objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności.
 4. faktur zbiorczych za wiele transakcji a zastosowanie MPP.
 5. faktoring oraz faktoring odwrócony a obowiązek płatności MPP.
 6. Cesja wierzytelności a obowiązek płatności MPP.
 7. zajęcie komornicze a obowiązek płatności MPP.

 

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Opłata:

 • 315 zł od osoby

Informacje dotyczące udziału w szkoleniu:
- Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
- Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego SKwP w Gdańsku PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349
- Rezygnacja za udział w szkoleniu wymagana bezwzględna forma pisemna za pośrednictwem poczty mailowej najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem.
- Wymagania techniczne: komputer z kamerą i głośnikiem, dostęp do Internetu ( przeglądarka Chrome lub Edge)
- Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Szkolenie współorganizowane z Odziałem Okręgowym w Łodzi.

 

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. Dział Szkoleń – 607 887 621, 607 710 213, 601 350 535
tel. Dział Członkowski – 693 454 290, 58 341 25 30
tel. Księgowość – 603 112 916

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

NIP: 5260307956

KRS: 0000101063