Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
09.10.2023
Typ:
Kurs
Tryb:
pon/śr
Opłata:
960,- zł od osoby
810,- zł Cena po zniżce dla Członków
Zapisz się

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających wykształcenie wyższe lub średnie, które zamierzają samodzielnie prowadzić książkę przychodów i rozchodów.

CEL:

Celem kształcenia jest przygotowanie uczestnika do samodzielnego prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

 

PROGRAM:

1. Uproszczone formy księgowości (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

2. Księga podatkowa – zasady ogólne, podstawy prawne prowadzenia PKPiR

3. Rodzaje dowodów księgowych;

4. Przychody związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

a) przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów , materiałów i usług oraz zasady ich ewidencjonowania

b) pozostałe przychody i zasady ich ewidencjonowania

c) przychody w walucie obcej-różnice kursowe

5. Księgowanie kosztów uzyskanych przychodów:

a) podatkowa definicja kosztów uzyskania przychodów

 • co jest kosztem uzyskania przychodu?
 • koszty bezpośrednie i pośrednie,
 • koszty wyłączone z kosztów uzyskania przychodów,
 • udokumentowanie poniesienia kosztu,
 • data poniesienia kosztu,
 • rozliczanie kosztów – zasady ogólne,
 • metoda memoriałowa,
 • metoda uproszczona (kasowa),
 • koszty na przełomie roku,
 • koszty w walucie obcej,
 • rozliczanie różnic kursowych
 • ewidencjonowanie kosztów zakupu towarów handlowych i materiałów
 • koszty użytkowania majątku prywatnego w działalności gospodarczej
 • ewidencjonowanie kosztów ubocznych zakupu
 • ewidencjonowanie kosztów reprezentacji i reklamy
 • ewidencjonowanie pozostałych wydatków.

6. Środki trwałe w firmie

7. Naliczanie  wynagrodzeń i ewidencja w PKPiR

8. Podleganie ubezpieczeniom społecznym przez osoby prowadzące działalność

9. Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu przez osoby prowadzące działalność

10. Postawy podatku od towarów i usług

11. Samochód w firmie wykorzystywany w działalności gospodarczej (w tym leasing)

12. Inwentaryzacja,

13. Miesięczne i roczne rozliczenia podatku dochodowego

14. Zawieszenie i zamknięcie działalności gospodarczej

ORGANIZACJA:

Zajęcia będą prowadzone dwa dni w tygodniu (poniedziałek i środa) w godz. od 16.30 do 19.45 wg poniższego harmonogramu:

 

 • Kurs będzie prowadzony z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, za pośrednictwem Internetu przy użyciu platform do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting, Teams i innych.
 • 100% czasu zajęć odbywa się z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym.
 • Wymagania techniczne: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Google Chrome lub Edge.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Wymagana obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych
 • Kurs kończy się pisemnym zaliczeniem na ostatnich zajęciach
 • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, udostępnione do pobrania na Platformie Szkoleniowej SKwP O/O w Gdańsku (dostęp po rozpoczęciu kursu).
 • Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

PROWADZĄCY:

Danuta Kosikowska - Specjalista kadr i płac. Wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na kursach Kadry i Płace. Opiekun Klubu Księgowo-Kadrowego. Od 2019 roku wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku z zakresu kadr i płac oraz rachunkowości.  Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi. Od 2009 Kierownik Działu Kadr i Płac w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Magdalena Ciesielska - z zawodu wykładowczyni, księgowa, działaczka społeczna. W oparciu o swoją wiedzę prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania, finansów i podatków. Celem jej szkoleń jest interdyscyplinarny rozwój osobisty i zawodowy, aby podnieść jakość życia i wartość firmy. Dzięki współpracy z wieloma podmiotami przenosi praktyki pomiędzy branżami oraz dziedzinami wiedzy. Projekty realizuje przede wszystkim w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw wspierając przedsiębiorców w zakresie księgowości i finansów. Specjalizuje się w obsłudze księgowości dla działalności gospodarczych oraz dla spółek prawa handlowego.

Michał Marek Kowalski - Prawnik, doradca podatkowy, wykładowca, członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, wieloletni pracownik organów podatkowych (urzędów skarbowych i izby administracji skarbowej). Obecnie prowadzi własną kancelarię prawno-podatkową, doradzając przedsiębiorcom i osobom fizycznym. Jest autorem i współautorem procedur, w tym z zakresu MDR i AML. W zakresie prawa podatkowego wspiera m.in. księgowych i biegłych rewidentów. Uczestnik zespołów opiniodawczo-doradczych przy Ministrze Finansów.

OPŁATA:

 • 960 zł od osoby

DOFINANSOWANIE KFS:

Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania ze środków z KFS.

Informacje o środkach z KFS, kto może z nich skorzystać i w jakich wysokościach należy szukać na stronie Urzędu Pracy właściwego dla siedziby pracodawcy lub miejsca prowadzenia działalności.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. 601-350-535
tel. 607-710-213

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

NIP: 5260307956

KRS: 0000101063