Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
16.09.2023
Typ:
Kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
900,- zł od osoby
750,- zł Cena po zniżce dla Członków

CEL:

Kurs wyposaża w wiedzę i umiejętności niezbędne do rozliczania podatków.

Absolwent poznaje:

 • wszystkie obowiązujące w Polsce rodzaje podatków oraz zakres ich zastosowania;
 • wszystkie elementy konstrukcyjne podatków (np. wyłączenia i zwolnienia podatkowe, podstawa opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego);
 • ogólne zasady rozliczania sześciu rodzajów podatków: CIT, PIT, VAT, podatek od nieruchomości, PCC, PSD, omawianych przekrojowo przy prezentacji kolejnych elementów konstrukcji podatku.

PROGRAM:

1. Rodzaje podatków i zakres ich zastosowania

2. Podmioty ponoszące odpowiedzialność podatkową

2.1. Zasady odpowiedzialności płatnika

2.2. Następcy prawni podatnika

2.3. Osoby trzecie

3. Przedmiot opodatkowania

4. Podstawa opodatkowania

5. Stawki podatkowe

6. Wyłączenia, zwolnienia i odliczenia

7. Powstanie obowiązku podatkowego

8. Konsekwencje zaległości podatkowej i nadpłaty

9. Deklaracje i ich korekty

10. Przedawnienie

11. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

12. Sankcje za brak lub błędne wypełnienie obowiązków podatkowych

ORGANIZACJA:

 • Zajęcia będą prowadzone w soboty i niedziele w godz. od 8.30 do 13.30 wg poniższego harmonogramu:

 • Kurs będzie prowadzony z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, za pośrednictwem Internetu przy użyciu platform do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting, Teams i innych.
 • 100% czasu zajęć odbywa się z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym.
 • Wymagania techniczne: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Google Chrome lub Edge.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Kurs kończy się pisemnym zaliczeniem
 • Wymagana obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych
 • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, udostępnione do pobrania na Platformie Szkoleniowej SKwP O/O w Gdańsku (dostęp po rozpoczęciu kursu).
 • Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

PROWADZĄCY:

Michał Marek Kowalski - prawnik, doradca podatkowy, wykładowca, członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, wieloletni pracownik organów podatkowych (urzędów skarbowych i izby administracji skarbowej). Obecnie prowadzi własną kancelarię prawno-podatkową, doradzając przedsiębiorcom i osobom fizycznym. Jest autorem i współautorem procedur, w tym z zakresu MDR i AML. W zakresie prawa podatkowego wspiera m.in. księgowych i biegłych rewidentów. Uczestnik zespołów opiniodawczo-doradczych przy Ministrze Finansów.

OPŁATA:

 • 900 zł od osoby

DOFINANSOWANIE KFS:

Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania ze środków z KFS.

Informacje o środkach z KFS, kto może z nich skorzystać i w jakich wysokościach należy szukać na stronie Urzędu Pracy właściwego dla siedziby pracodawcy lub miejsca prowadzenia działalności.

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. 601-350-535
tel. 607-710-213

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

NIP: 5260307956

KRS: 0000101063