Miasto:
Gdańsk
Miejsce:
Regionalny oddział PIBR w Gdańsku
Aleja Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk
Termin rozpoczęcia:
06.03.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
środa
Opłata:
275,- zł od osoby
265,- zł Cena dla Członków

CEL:
Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu praw i obowiązków podatnika w  kontaktach z organami podatkowymi, w tym w ramach prowadzenia czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, postępowania podatkowego i odwoławczego.

PROGRAM SZKOLENIA: 

Wprowadzenie

 • Rodzaje procedur podatkowych;
 • Podstawy prawne procedur;

Czynności sprawdzające

 • Zakres czynności sprawdzających;
 • Metody ochrony przed traktowaniem czynności sprawdzających jako kontroli podatkowej;
 • Kontrola krzyżowa - kiedy można ją zastosować;
 • Przedłużanie terminu do zwrotu podatku VAT – aktualne orzecznictwo sądowe;

Postępowania podatkowe

 • Wszczęcie postępowania - terminy i konsekwencje ich przekroczenia;
 • Postępowanie dowodowe - rodzaje dowodów i praktyczne skutki dopuszczenia dowodu w postępowaniu;
 • Pełnomocnik podatnika w postępowaniu;
 • Uzupełnienie materiału dowodowego przed wydaniem decyzji;

Kontrola podatkowa i kontrola celno - skarbowa

 • Zbieg przepisów Ordynacji podatkowej, Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz Ustawy o KAS.
 • Wszczęcie kontroli i konsekwencje braku zawiadomienia podatnika o mającej nastąpić kontroli;
 • Reprezentacja kontrolowanego i czas trwania kontroli;
 • Sprzeciw w postępowaniu kontrolnym i inne środki zaskarżenia czynności kontrolnych;
 • Zakończenie kontroli, w tym prawo do korekty deklaracji.

Postępowanie odwoławcze i skarga do sądu administracyjnego

 • Zakres kontroli decyzji podatkowej;
 • Postępowanie przed organem II instancji;
 • Skarga do sądu administracyjnego;

Postępowanie zabezpieczającej i egzekucyjne

 • Organy prowadzące postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające;
 • Decyzje zabezpieczające w trakcie trwania kontroli lub postępowania podatkowego

ORGANIZACJA:

Szkolenie odbędzie się w środę 06.03.2024 r. od godz. 09:00 do godz. 13:15

Szkolenie jest organizowane stacjonarnie w siedzibie Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku. Company House w Gdańsku (III piętro) Al. Grunwaldzka 212.


 

Prowadzący: Małgorzata Miszczak – doradca podatkowy, audytor wewnętrzny PIKW II stopnia, specjalista ds. rachunkowości, trener Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada 30 letnie doświadczenie w administracji skarbowej, w tym pełniąc funkcje nadzorcze. Specjalizuje się w podatkach pośrednich oraz procedurze podatkowej (czynności sprawdzające, kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa, postępowania podatkowe). Obecnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego, doradzając przedsiębiorcom oraz klientom indywidualnym w każdym aspekcie prawa podatkowego. Posiada przygotowanie pedagogiczne. Jako trener Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadziła liczne szkolenia w urzędach skarbowych i Krajowej Szkole Skarbowości w zakresie podatku VAT i procedury podatkowej oraz zajęcia dydaktyczne dla studentów w zakresie prawa podatkowego.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe
 • Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

OPŁATA:

275 zł od osoby

Należność  po wcześniejszym potwierdzeniu terminu realizacji szkolenia przez Biuro Oddziału prosimy kierować na nasze konto w PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

 

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. Dział Szkoleń – 607 887 621, 607 710 213, 601 350 535
tel. Dział Członkowski – 693 454 290, 58 341 25 30
tel. Księgowość – 603 112 916

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

NIP: 5260307956

KRS: 0000101063