Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
28 i 30. 07.2020
Typ:
Szkolenie
Tryb:
wt/czw
Opłata:
320,- zł od osoby
304,- zł Cena po zniżce dla Członków
288,- zł Cena po zniżce na szkolenie dla kursantów i byłych kursantów, wykupujących szkolenie, w trakcie kursu długiego oraz w ciągu 1 roku od jego ukończenia
272,- zł Cena po zniżce na szkolenie dla kursantów i byłych kursantów, wykupujących szkolenie, w trakcie kursu długiego oraz w ciągu 1 roku od jego ukończenia i jednocześnie będących członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Gdańsku

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu zarówno w ujęciu krajowym jak i międzynarodowym. Dodatkowo, zostaną omówione nowe ryzyka  i wyzwania z obszaru AML/CFT powodowane epidemią COVID-19 oraz nadchodzące zmiany legislacyjne w sposobie walki z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. 

 

UZASADNIENIE:

Od 1 marca 2018 roku obowiązują przepisy Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Podmioty zidentyfikowane, jako instytucje obowiązane oprócz wypełniania obowiązujących przepisów, dążą do zarządzania ryzykiem AML/CFT poprzez identyfikacji nowych zagrożeń. Warunki gospodarcze w trakcie epidemii oraz „lockdown” dla gospodarki powodują wystąpienie nowych zjawisk dotychczas nieznanych, co wymaga z kolei aktualizacji wiedzy i poznania stosowanych praktyk.

Udział w szkoleniu wypełnia wymagania Art. 52 Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie udziału w programach szkoleniowych.

 

ADRESACI SZKOLENIA: 

Szkolenie skierowane jest przede wszystkich do tych pracowników, którzy zgodnie z wymaganiami Ustawy zostali wyznaczeni, jako osoby odpowiedzialne za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a zgodnie z Art. 52  powinny wziąć udział w programach szkoleniowych dotyczących realizacji wymagań prawnych.

 

METODY SZKOLENIOWE:

Wykład połączony z analizą przypadków (proponowanych przez trenera i zgłaszanych przez uczestników), dyskusja moderowana.

 

PROGRAM:

 1. Podstawowe pojęcia i przepisy ogólne.
 2. Budowa system zwalczania zjawisk prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w Polsce i świecie.
 3. Instytucje obowiązane i ich obowiązki.
 4. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
 5. Analiza kontrahenta – listy sankcyjne, baza PEP.
 6. Kontrola instytucji obowiązanych, kary administracyjne, przepisy karne.
 7. Scenariusze nadużyciowe i typologia transakcji podejrzanych.
 8. Nowe ryzyka i wyzwania generowane przez COVID – 19 (nowe ryzyka i schematy nadużyciowe).
 9. Kim jest Money Laundering Reporting Officer ?
 10. Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu –  omówienie najistotniejszych zmian.

 

ORGANIZACJA:

Szkolenie odbędzie się w dniach: 28 i 30.07.2020 w godzinach od 1630 do 1930.

Szkolenie jest organizowane poprzez platformę ClickMeeting, do której link zostanie Państwu przesłany na podany przy zgłoszeniu adres mailowy w dniu szkolenia.

Uczestnicy otrzymają:

 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Prowadzący – Robert Rzepiński audytor śledczy z wieloletnim doświadczeniem pracy w grupach kapitałowych, wykładowca i trener z zakresu etyki i przeciwdziałania nadużyciom.

 

OPŁATA:

320 zł od osoby

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. 601-350-535
tel. 607-710-213

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349