Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
17 i 18. 11.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie obligatoryjne biegłych rewidentów
Tryb:
śr/czw
Opłata:
640,- zł od osoby

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku organizuje obligatoryjne doskonalenie zawodowe biegłych rewidentów, prowadzone według tematyki ustalonej przez PIBR na 2021 rok i uzyskanej zgody Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Cel:

 • Utrwalenie wiedzy z zakresu procedur badania, w tym dokumentowania badania istotnego obszaru – przychody z działalności operacyjnej.
 • Omówienie zagadnień dotyczących technik gromadzenia i dokumentowania kluczowych dla badania informacji dla celów oszacowania ryzyka istotnego zniekształcenia, identyfikacji czynników ryzyka znaczącego oraz opracowania adekwatnego planu badania istotnego obszaru.
 • Przeprowadzenie procedur: badania kontroli, szczegółowych wiarygodności i analitycznych wiarygodności.
 • Ocena wpływu wyników przeprowadzonych procedur na modyfikacje opinii oraz potrzeby komunikowania.

Temat:

Moduł 23 – Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego - część I - przychody (16 godzin z bloku Rewizja finansowa)

Wykładowca Piotr Witek.

Ramowy program szkolenia:

 1. Szacowanie ryzyka:
  1. Zagadnienia dotyczące istotnego obszaru oraz ryzyka i jego szacowania.
  2. Plan badania istotnego obszaru – opracowanie.
 2. Reakcja na ryzyko:
  1. Procedury badania kontroli.
  2. Procedury szczegółowe wiarygodności.
  3. Procedury analityczne wiarygodności.
 3. Raportowanie:
  1. Ocena stopnia dostarczania wystarczającej pewności przez zgromadzone dowody badania.
  2. Rozważenie wpływu nieskorygowanych nieprawidłowości na potrzebę i zakres modyfikacji opinii.
  3. Rozważenie potrzeby i formy komunikacji z organem nadzoru lub stosownymi instytucjami.

Organizacja:

Seminarium dwudniowe odbędzie się w środę i czwartek 17 i 18.11.2021 r. od godz. 9:00 do godz. 15:45, poprzez platformę ClickMeeting, do której link zostanie Państwu przesłany na podany przy zgłoszeniu adres mailowy na dzień przed spotkaniem.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku i dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

Harmonogram spotkania:

8:45 - 9:00 logowanie uczestników

9:00 - 10:30 szkolenie

10:30 - 10:45 przerwa

10:45 - 12:15 szkolenie

12:15 - 12:30 przerwa

12:30 - 14:00 szkolenie

14:00 - 14:15 przerwa

14:15 - 15:45 szkolenie

Uczestnicy otrzymają:

 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • po zakończeniu seminarium organizatorzy złożą w PIBR listę uczestników seminarium

Opłata:

640,00 zł od osoby

Należność prosimy kierować na nasze konto w PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. 601-350-535
tel. 607-710-213

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349