Miasto:
Gdańsk
Miejsce:
ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk
Termin rozpoczęcia:
Kurs przelozony na jesien
Typ:
Kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
2600,- zł od osoby

CEL:

Absolwent potrafi samodzielnie rozliczać następujące podatki:

 • CIT
 • PIT
 • VAT
 • podatek od nieruchomości
 • podatek od środków transportowych
 • PCC
 • PSD

PROGRAM:

I. Podatki dochodowe (60 godz.)

1. Rozgraniczenie PIT i CIT ze szczególnym uwzględnieniem spółek osobowych

2. Rodzaje źródeł przychodów i typowe kłopoty klasyfikacyjne

3. Podstawa opodatkowania

Przychód - dochód

Rodzaje kosztów podatkowych

4. Opodatkowanie działalności gospodarczej (DG)

Możliwe formy opodatkowania DG osoby fizycznej

Wielkości stanowiące przychód

Moment powstania przychodu

Wielkości stanowiące KUP

Rozliczanie KUP w czasie

Konsekwencje podatkowe przekształceń organizacyjnych

6. Stosunek pracy

Świadczenia nieodpłatne jako przychód pracownika

Obowiązki płatnika

7. Działalność wykonywana osobiście

8. Prawa majątkowe

9. Kapitały pieniężne (zyski kapitałowe)

10. Odpłatne zbycie majątku

11. Najem i dzierżawa

12. Inne źródła

13. Rozliczenia zagraniczne

zagraniczny przychód rezydenta

polski przychód nierezydenta (podatek u źródła)

II. VAT  (40 godz.)

1. Charakterystyka ogólna

Podstawy prawne (polskie i unijne)

Podatek należny i naliczony, zasada neutralności, odwrotne obciążenie

Zakres opodatkowania

Podatnik VAT - działalność gospodarcza

2. Dostawa towarów i świadczenie usług

Klasyfikacja zdarzeń gospodarczych

Opodatkowanie czynności nieodpłatnych

Świadczenia kompleksowe

Transakcje wielostronne, w tym refakturowanie

Wyłączenia i zwolnienia

3. Powstanie obowiązku podatkowego

Metoda podstawowa i metoda kasowa

Zasady szczególne

4. Podstawa opodatkowania

Elementy wchodzące do podstawy opodatkowania

Metody "od stu" i "w stu", system VAT marża

Korekta podstawy opodatkowania, ulga na złe długi

5. Stawki VAT

6. Odliczanie podatku naliczonego

Warunki odliczenia

Współczynnik i prewspółczynnik VAT

Korekta wieloletnia

7. Dokumentacja VAT i pobór podatku

Faktury i kasy rejestrujące

Deklaracje VAT i JPK_VAT

Split payment

8. Sankcje związane z nieprawidłowościami w zakresie VAT

Wyłudzenia VAT - należyta staranność

Podatek nieprawidłowo wykazany w fakturze (art. 108 ustawy o VAT)

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe

9. VAT w obrocie zagranicznym

Transakcje towarowe

Usługi

III. Podatki majątkowe (20 godz.)

1. Podatek od nieruchomości

2. Podatek od środków transportowych

3. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

4. Podatek od spadków i darowizn (PSD)

ORGANIZACJA:

Zajęcia będą prowadzone wg harmonogramu

DODATKOWE INFORMACJE:

Na kurs może zapisać się ten, kto spełnił jeden z warunków:

 1. ukończył kurs II stopnia - Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego)
 2. ukończył kurs Podstawy rozliczeń podatkowych
 3. deklaruje znajomość zagadnień objetych kursem Podstawy rozliczeń podatkowych.

Kurs jest niepodzielny i kończy się jednym egzaminem (praca pisemna).

Zajęcia poprowadzą:

I. Podatki dochodowe: Krzysztof Janczukowicz oraz wybrane zagadnienia - Kacper Kanka i Jakub Walczak.

II. VAT: Wojciech Kieszkowski i Krzysztof Janczukowicz

III. Podatki majątkowe: Krzysztof Janczukowicz (podatek od nieruchomości), Adam Mudław (pozostałe rodzaje podatków).

OPŁATA:

 • 2.600 zł od osoby

 

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. 601-350-535
tel. 607-710-213

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349