Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
09 i 10.12.2021
Typ:
Szkolenie
Tryb:
czw/pt
Opłata:
400,- zł od osoby
380,- zł Cena po zniżce dla Członków
360,- zł Cena po zniżce na szkolenie dla kursantów i byłych kursantów, wykupujących szkolenie, w trakcie kursu długiego oraz w ciągu 1 roku od jego ukończenia
340,- zł Cena po zniżce na szkolenie dla kursantów i byłych kursantów, wykupujących szkolenie, w trakcie kursu długiego oraz w ciągu 1 roku od jego ukończenia i jednocześnie będących członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Gdańsku
Zapisz się

CEL:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 wprowadza nowe wymagania prawne, które nakładają na pracodawców obowiązek opracowania i wdrożenia systemu zgłaszania nieprawidłowości zaobserwowanych przez sygnalistów oraz ich ochrony.

Szkolenie ma na celu przygotowanie do zaplanowania, wdrożenia, zarządzania systemem zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów z uwzględnieniem nowych wymagań prawnych oraz aspektów organizacyjnych, technologicznych i psychologicznych.

ADRESACI SZKOLENIA:

 • przedsiębiorcy
 • kadra kierownicza
 • audytorzy
 • kontrolerzy
 • księgowi
 • specjaliści ds. kadr

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Rola sygnalisty jako miara dojrzałości organizacji
 2. Budowa systemu zarządzania ryzykiem nadużyć
 3. Rozwiązania proceduralne w zakresie zgłaszania nieprawidłowości
 4. Postępowania wyjaśniające
 5. Kanały zgłaszania nadużyć: wewnętrzny, urzędowy, publiczny. Dlaczego organizacji opłaca się rzetelny kanał wewnętrzny?
 6. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych sygnalisty
 7. Jak zrealizować obowiązek informacyjny wobec sygnalisty?
 8. Zasada minimalizacji danych w systemie zgłaszania nadużyć
 9. Anonimizacja danych sygnalisty, przy jednoczesnym obowiązku informowania o podjętych działaniach. Propozycje rozwiązania systemowego
 10. Naruszenie ochrony danych – nielegalne ujawnienie danych sygnalisty.

 

ORGANIZACJA:

Szkolenie dwudniowe - czwartek/piątek 9 i 10.12.2021 r. od godz. 1700 do godz. 2015

Czas trwania szkolenia wynosi 8 godzin lekcyjnych.

Szkolenie jest organizowane poprzez platformę ClickMeeting, do której link zostanie Państwu przesłany na podany przy zgłoszeniu adres mailowy dzień przed szkoleniem.

HARMONOGRAM:

16:45 - 17:00 logowanie uczestników

17:00-18:30 szkolenie

18:30-18:45 przerwa

18:45-20:15 szkolenie

 

W ramach szkolenia zapewniamy:

- autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
- zaświadczenie o ukończeniu.

Prowadzący:

Robert Rzepiński  - audytor śledczy z wieloletnim doświadczeniem pracy w grupach kapitałowych, wykładowca i trener z zakresu etyki i przeciwdziałania nadużyciom, Rzecznik Etyki w SKwP Oddział Gdańsk.

oraz

Krzysztof Jankowski - menedżer, prawnik, audytor, doświadczony inspektor ochrony danych osobowych, praktyk w zakresie zarządzenia bezpieczeństwem. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Posiada czternastoletnie doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych. Posiada doświadczenie w zarządzaniu zespołem inspektorów ochrony danych i wdrażaniu RODO w grupach kapitałowych.

 

OPŁATA:

400 zł od osoby

Należność prosimy kierować na nasze konto w PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. 601-350-535
tel. 607-710-213

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349