Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
02.07.2024
Typ:
Kurs
Tryb:
wt/czw
Opłata:
2300,- zł od osoby
2150,- zł Cena po zniżce dla Członków
Raty:
1150,- zł płatne na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu,
1150,- zł płatne w trakcie kursu,

Zapisując się na kurs „Kadry i Płace” w O/O w Gdańsku otrzymasz bezpłatny kwartalny dostęp do serwisu internetowego Wydawnictwa Rachunkowość.

 

CEL:

Celem szkolenia jest zapoznanie z obowiązującym aktualnie prawem pracy, z zasadami prowadzenia i sporządzania dokumentacji pracowniczej (w tym płacowej), z obowiązkami pracodawcy z tytułu rozliczeń publicznoprawnych (z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz podatku dochodowego od osób fizycznych). Szkolenie obejmie też pracę z wykorzystaniem programów komputerowych: Płatnik oraz program kadrowo-płacowy.

PROGRAM:

I KADRY  (28 godzin)

 1. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy (6 godzin)
 2. Czas pracy (6 godzin)
 3. Urlopy pracownicze – urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny, urlop dodatkowy (4 godziny)
 4. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem (2 godziny)
 5. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą (6 godzin)
 6. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej (4 godziny)

 

II PŁACE (56 godzin)

 1. Składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (10 godzin)
 2. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (8 godzin)
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (8 godzin)
 4. Lista płac (10 godzin)
 5. Obsługa programu kadrowo-płacowego SYMFONIA Kadry i płace (8 godzin)
 6. Obsługa programu PŁATNIK (12 godzin)

ORGANIZACJA:

 • Zajęcia odbywać się będą z reguły dwa dni w tygodniu (wtorek i czwartek) w godz. od 16.30 do 19.45 wg. harmonogramu dat dostępnego TUTAJ
 • Kurs będzie prowadzony z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, za pośrednictwem Internetu przy użyciu platform do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting, Teams i innych.
 • 100% czasu zajęć odbywa się z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym.
 • Wymagania techniczne: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Google Chrome lub Edge.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, udostępnione do pobrania na Platformie Szkoleniowej SKwP O/O w Gdańsku (dostęp po rozpoczęciu kursu).
 • Wśród materiałów szkoleniowych m.in.: Zestaw aktualnych przepisów prawnych z zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego:
 • wzory oświadczeń stosowanych w zbiegach tytułów do ubezpieczeń
 • zestaw dokumentów, formularzy do rozliczeń z ZUS
 • przykładowe ćwiczenia rozliczeń składek
 • prezentacja trenera w formie elektronicznej
 • Formą zaliczenia kursu jest otrzymanie pozytywnej oceny z prac kontrolnych oraz obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności sprawdzana przez wykładowcę na zajęciach.
 • Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.
 • Odbiór zaświadczeń:
  • osoby z Trójmiasta - odbiór osobisty w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Jaśkowa Dolina 93)
  • osoby spoza Trójmiasta - wysyłka dokumentów listem poleconym Poczty Polskiej na terenie Polski (na adres wskazany przez uczestnika kursu)

OPŁATA:

 • 2300 zł od osoby

RATY:

Istnieje możliwość zapłaty w dwóch ratach.

1)      I rata - 1150 zł płatna na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu

2)      II rata - 1150 zł płatna w trakcie kursu.

DOFINANSOWANIE KFS:

Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania ze środków z KFS.

Informacje o środkach z KFS, kto może z nich skorzystać i w jakich wysokościach należy szukać na stronie Urzędu Pracy właściwego dla siedziby pracodawcy lub miejsca prowadzenia działalności.

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. Dział Szkoleń – 607 887 621, 607 710 213, 601 350 535
tel. Dział Członkowski – 693 454 290, 58 341 25 30
tel. Księgowość – 603 112 916

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

NIP: 5260307956

KRS: 0000101063