Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
21.02.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
środa
Opłata:
430,- zł od osoby
414,- zł Cena dla członków

Wyliczanie wynagrodzeń
8 godz. lekcyjnych

Termin szkolenia: 21 lutego 2024 r.
godz. 9:00- 15:30- ONLINE

 

Wykładowca:
Danuta Sowa – specjalista w zakresie kadr i płac z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w działach HR dużych jednostek, ekspert i doradca prowadzący własną praktykę, wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez oddziały Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

PROGRAM:

  1. Wynagrodzenie za część miesiąca:

-zachorowanie w trakcie miesiąca,

-obliczanie wynagrodzenia stałego miesięcznego w razie absencji w pracy,

-wynagrodzenie miesięczne po zmianie etatu,

-zmiana terminu wynagradzania.

  1. Zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca:

-obliczanie wynagrodzenia w miesiącu zmiany,

-ustalenie wynagrodzenia po zmianie w razie absencji w pracy,

-wynagrodzenie miesięczne po zmianie etatu,

-zmiana terminu wynagradzania.

  1. Wynagrodzenie urlopowe:

-przyjmowane składniki do obliczenia podstawy urlopowej,

-sposób obliczenia urlopu,

-obliczanie wynagrodzenia urlopowego w czasie  choroby pracownika przez część miesiąca,

-wynagrodzenie za urlop na przełomie miesięcy,

-zwolnienia mniej korzystne.

  1. Ekwiwalent za urlop:

-obliczanie ekwiwalentu,

-uwzględnianie ryczałtów w podstawie ekwiwalentu,

-podstawa ekwiwalentu za urlop w razie choroby,

-podstawa i dopełnienie ekwiwalentu.

  1. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych:

-nadgodziny w rozkładowych dniach pracy,

-kompensowanie nadgodzin dobowych,

-dopuszczalność wypłaty dodatków za pracę w wolną sobotę z powodu nieuzgodnienia terminu innego dnia wolnego,

-wykorzystanie czasu wolnego za nadgodziny a poziom wynagrodzenia,

-ustalenie godzin nadliczbowych – sposoby wyliczania przy różnych systemach wynagradzania.

  1. Ryczałty dla pracowników:

-ryczałt za nadgodziny i za pracę w porze nocnej,

-ryczałt za używanie prywatnego samochodu służbowego,

-ZUS od prywatnych jazd służbowym samochodem,

-ryczałty zwolnione z ZUS.

  1. Odprawy i odszkodowania.

 

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:
-udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
-materiały szkoleniowe,
-zaświadczenie o ukończeniu zajęć.

Opłata:

  • 430 zł brutto od osoby

Informacje dotyczące udziału w szkoleniu:
- Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
- Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego SKwP w Gdańsku PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349
- Rezygnacja za udział w szkoleniu wymagana bezwzględna forma pisemna za pośrednictwem poczty mailowej najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem.
- Wymagania techniczne: komputer z kamerą i głośnikiem, dostęp do Internetu ( przeglądarka Chrome lub Edge)
- Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Szkolenie współorganizowane z Odziałem Okręgowym w Gorzowie.

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. Dział Szkoleń – 601 350 535, 607 710 213
tel. Dział Członkowski – 693 454 290, 58 341 25 30
tel. Księgowość – 603 112 916

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

NIP: 5260307956

KRS: 0000101063