Miasto:
Gdańsk
Miejsce:
ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk
Termin rozpoczęcia:
16.11.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
wtorek
Opłata:
160,- zł od osoby
152,- zł Cena po zniżce dla Członków
144,- zł Cena po zniżce na szkolenie dla kursantów i byłych kursantów, wykupujących szkolenie, w trakcie kursu długiego oraz w ciągu 1 roku od jego ukończenia
136,- zł Cena po zniżce na szkolenie dla kursantów i byłych kursantów, wykupujących szkolenie, w trakcie kursu długiego oraz w ciągu 1 roku od jego ukończenia i jednocześnie będących członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Gdańsku

CEL:

Celem szkolenia jest omówienie najnowszych zmian na gruncie podatku VAT (które weszły już w życie albo wejdą lada chwila) i ich praktycznego przełożenia na rozliczenia podatkowe. Całość okraszona przykładami praktycznymi z życia i autorskim komentarzem prowadzącego.

PROGRAM:

 1. SLIM VAT 1 – po objaśnieniach MF
  1. Najciekawsze wnioski płynące z objaśnień MF (dorozumiane uzgodnienie, uzgodnienie ustne, faktury za media, puste faktury itp.)
  2. Faktury korygujące in minus – od strony sprzedawcy
  3. Faktury korygujące in minus – od strony nabywcy
  4. Przykłady z życia
 2. SLIM VAT 2 – co nas czeka od 1 października 2021 r.
  1. Koniec z szykiem rozwartym przy WNT i imporcie usług
  2. Transakcje łańcuchowe
  3. Korekta importu usług i WNT
  4. Sprzedaż nieruchomości a zwolnienie z VAT
  5. Ulga na złe długi
  6. MPP
  7. Neutralny VAT w imporcie towarów
  8. Korekta podatku naliczonego wstecz
 3. JPK po liftingu – od 1 lipca 2021 r.
  1. Faktury uproszczone (paragony z NIP)
  2. Faktury w formie biletu
  3. Ulga na złe długi
  4. Rozprawa z GTU
  5. Koniec z MPP
  6. TP
 4. E-commerce a VAT – od 1 lipca 2021 r.
  1. O co w tym chodzi?
  2. WSTO, czyli sprzedaż wysyłkowa po nowemu;
  3. SOTI, czyli koniec z importem bez VAT
  4. Dropshipping
  5. Wyroki TSUE w polskich sprawach AD 2021
  6. Ulga na złe długi
  7. WNT
  8. Sankcja VAT
  9. Korekta pustych faktur
  10. Usługi gastronomiczne
 5. Faktury ustrukturyzowane – od 1 stycznia 2022 r.
  1. Istota rozwiązania
  2. Korzyści
  3. Wymogi formalne
  4. Inne zmiany w fakturowaniu
 6. Polski Ład
  1. Grupa VAT (Istota rozwiązania – dla kogo stworzone, inne podobne już znane (np. konsorcjum, JST, Korzyści i wyzwania);
  2. Usługi finansowe – opcja opodatkowania
  3. Rozliczenia bezgotówkowe
 7. SLIM VAT 3 – dalsze zmiany są konieczne

ORGANIZACJA:

Szkolenie odbędzie się STACJONARNIE 16.11.2021 w godzinach 9:00-12:15 w siedzibie Stowarzyszenia (Jaśkowa Dolina 93)

Czas trwania szkolenia wynosi 4 godziny lekcyjne.

Szkolenie objęte patronatem przez Pracodawców Pomorza.

 

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi Wojciech Kieszkowski, doradca podatkowy i Partner w SOLVEO Advisory, wieloletni współpracownik SKwP w Gdańsku, koordynator i wykładowca kursu Specjalista Podatkowy.

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (wysyłane na adres e-mail podany w zgłoszeniu na dzień przed szkoleniem)
 • zaświadczenie o ukończeniu.

Opłata:

160 zł od osoby

Należność prosimy kierować na nasze konto w PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. 601-350-535
tel. 607-710-213

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349