SKwP w liczbach

23523
doskonalących kwalifikacje
16832
przygotowujących się do zawodu księgowego
46601
uczestniczących w odczytach, seminariach, konferencjach
22883
liczba członków stowarzyszenia
ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. 58 341 25 30
tel. 58 341 98 11
fax 58 344 17 87

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349