Władzami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na szczeblu okręgowym są:

a)   walne zebranie członków,

b)   zarząd oddziału okręgowego,

c)   okręgowa komisja rewizyjna,

d)  okręgowy sąd koleżeński.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Oddziału Okręgowego.

Zarząd Oddziału Okręgowego w Gdańsku kieruje działalnością Stowarzyszenia Księgowych na terenie Pomorza. Wybierany jest co 4 lata przez Walne Zebranie Członków. Zarząd Oddziału wyłania ze swego grona Prezydium Zarządu Oddziału.

W okresie od 2019 do 2022 roku Zarząd Oddziału Okręgowego w Gdańsku stanowią:

Prezydium Zarządu:

Prezes Dorota Kania

Wiceprezes ds. szkoleń Monika Matyszewska

Wiceprezes ds. organizacyjnych Anna Waśko

Sekretarz Danuta Kosikowska

Skarbnik Danuta Anolik-Małkowska

Członkowie:

Jan Bielawski

Danuta Boike

Piotr Jakimczyk

Beata Pałka-Pamuła

Mieczysław Piekarski

dr Aldona Uziębło

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania kontroli działalności Oddziału Okręgowego.

Okręgowy Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy naruszenia prawa, statutu lub godności, zgłoszone przez organy lub członków Stowarzyszenia.

Skład osobowy na lata 2019 – 2022:

Okręgowa Komisja Rewizyjna
Przewodniczący - Robert Rzepiński
Zastępca Przewodniczącego - Dorota Rutkowska
Członek - Wiesława Sitkowska
Członek - Urszula Adamska
Członek - Renata Kołakowska

Okręgowy Sąd Koleżeński
Przewodniczący - Krystyna Jankowska
Członek - Zofia Kos-Sokołowska
Członek - Weronika Klisz

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. 601-350-535
tel. 607-710-213

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349