Władzami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na szczeblu okręgowym są:

a)   walne zebranie członków,

b)   zarząd oddziału okręgowego,

c)   okręgowa komisja rewizyjna,

d)  okręgowy sąd koleżeński.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Oddziału Okręgowego.

Zarząd Oddziału Okręgowego w Gdańsku kieruje działalnością Stowarzyszenia Księgowych na terenie Pomorza. Wybierany jest co 4 lata przez Walne Zebranie Członków. Zarząd Oddziału wyłania ze swego grona Prezydium Zarządu Oddziału.

W okresie od 2023 do 2026 roku Zarząd Oddziału Okręgowego w Gdańsku stanowią:

Prezydium Zarządu:

Prezes - Dorota Kania

Wiceprezes ds. szkoleń - Monika Matyszewska

Wiceprezes ds. organizacyjnych - Anna Waśko

Sekretarz - dr Danuta Boike

Skarbnik - Piotr Jakimczyk

Członkowie:

Danuta Anolik-Małkowska

Elżbieta Biżek

Danuta Kosikowska

Joanna Gawrońska

Agnieszka Mroczkiewicz

dr Aldona Uziębło

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania kontroli działalności Oddziału Okręgowego.

Okręgowy Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy naruszenia prawa, statutu lub godności, zgłoszone przez organy lub członków Stowarzyszenia.

Skład osobowy na lata 2023 – 2026:

Okręgowa Komisja Rewizyjna
Przewodniczący - Robert Rzepiński
Zastępca Przewodniczącego - Dorota Rutkowska
Członek - Renata Kołakowska
Członek - Anna Sopoćko
Członek - Barbara Gomuła

Okręgowy Sąd Koleżeński
Przewodniczący - Weronika Klisz
Członek - Angelina Stachowicz
Członek - Małgorzata Osiak-Nowicka

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. Dział Szkoleń – 607 887 621, 607 710 213, 601 350 535
tel. Dział Członkowski – 693 454 290, 58 341 25 30
tel. Księgowość – 603 112 916

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

NIP: 5260307956

KRS: 0000101063