Pracodawco! Zainwestuj w potencjał kadrowy, podnosząc kwalifikację swoje i swoich pracowników!

Zapraszamy na nasze kursy oraz szkolenia i przypominamy, że można skorzystać ze środków z KFS.

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.  Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło. Informacje o środkach z KFS, kto może z nich skorzystać i w jakich wysokościach należy szukać na stronie Urzędu Pracy właściwego dla siedziby pracodawcy lub miejsca prowadzenia działalności.

 

ŚCIEŻKA POZYSKANIA DOTACJI W 4 KROKACH:

 1. Dowiedz się odnośnie terminu naboru wniosków w Twoim powiecie. Aby się tego dowiedzieć należy skontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy odpowiednim dla miejsca rejestracji przedsiębiorstwa (czasami taka informacje znajduje się na ich stronie internetowej. Najczęściej jednak należy zadzwonić na ich infolinię).
 2. Jeżeli dany Powiatowy Urząd Pracy będzie miał już przygotowane wnioski do wypełnienia – pobierz je od nich.
 3. Wybierz interesujące Cię szkolenia z naszej strony - https://gdansk.skwp.pl/terminy-szkolen-i-kursow/
 4. Uzupełnij wnioski - ta czynność leży po stronie przedsiębiorstwa składającego wniosek. W niektórych powiatach wymagane jest, aby na jednym z załączników podpisała się instytucja szkoląca. Wyślij do nas uzupełniony załącznik ⇒ Odeślemy podpisany dokument.

Dokumenty, które mogą być niezbędne do złożenia wniosku znajdziesz poniżej:

 • Program szkolenia dostępny jest przy ofercie danego kursu.
 • Dokument potwierdzający kompetencje nabyte przez uczestnika (Wzór zaświadczenia)
 • Certyfikat jakości firmy szkolącej - nie posiadamy.
 • Numer ewidencyjny RIS to: 2.22/00194/2019
 • Numer RSPO: 73639
 • PKD firmy: 8559B
 • Numer dokumentu, na podstawie którego realizator usługi kształcenia ustawicznego prowadzi pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego: Zaświadczenie Nr 177A o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych z dnia 28.10.2011 r.

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. Dział Szkoleń – 607 887 621, 607 710 213, 601 350 535
tel. Dział Członkowski – 693 454 290, 58 341 25 30
tel. Księgowość – 603 112 916

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

NIP: 5260307956

KRS: 0000101063