Opłaty

1) Wpisowe

W momencie złożenia deklaracji członkowskiej należy uiścić opłatę wpisową w wysokości 5 zł.

2) Składka członkowska

Stowarzyszenie jest jednostką samofinansujacą, co oznacza, że pieniądze na swoją działalność pozyskuje z organizowanych kursów oraz opłat członkowskich. Każdy członek zwyczajny zobowiązany jest do opłacania składki w wysokości 48 złotych rocznie.

Członkowie Oddziału Okręgowego w Gdańsku będący członkami Koła Seniorów mogą skorzystać ze zniżki w opłacaniu składek.Minimalna składka dla tych osób wynosi 20 złotych rocznie.

oświadczenie

Składka członkowska naliczana jest począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia. Może być regulowana w dowolnej formie (w Oddziale SKwP, przelewem na konto).