Władze

Władzami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na szczeblu krajowym są:

a) Krajowy Zjazd Delegatów,
b) Zarząd Główny,
c) Główna Komisja Rewizyjna,
d) Główny Sąd Koleżeński.

Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zobacz więcej

Zarząd Główny kieruje działalnością Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wybierany jest co 4 lata przez Krajowy Zjazd Delegatów. Zarząd wyłania ze swego grona prezydium zarządu. Zobacz więcej

W okresie od 2019 do 2022 roku Zarząd Główny stanowią:

Prezydium Zarządu:

Prezes Jerzy Koniecki

Wiceprezes Teresa Cebrowska

Wiceprezes Stanisław Hońko

Skarbnik Bożena Wilk

Sekretarz Leszek Lewandowicz

Członkowie:

Grzegorz Bosy

Agnieszka Gajewska

Kazimierz Jarosz

Aldona Kamela-Sowińska 

Adam Kęsik

Anna Socha

Arkadiusz Szeląg

Franciszek Wala

Katarzyna Zasiewska

 

W skład Zarządu Głównego wchodzą również Prezesi Oddziałów Okręgowych tj.:

Małgorzata Sokół-Kreczko prezes O/O w Białymstoku

Sabina Urbańska  prezes O/O w Bielsku-Białej

Grażyna Voss  prezes O/O w Bydgoszczy

Joanna Nowowiejska-Fedecka prezes O/O w Częstochowie

Zdzisław Gładki prezes O/O w Elblągu

Dorota Kania prezes O/O w Gdańsku

Łukasz Drewniak prezes O/O w Gorzowie Wlkp.

Henryk Herman prezes O/O w Katowicach

Halina Gąsior-Mikulska prezes O/O w Kielcach

Danuta Buchowiecka prezes O/O w Koszalinie

Karina Grobelny prezes O/O w Legnicy

Stefan Czerwiński prezes O/O w Lublinie

Bożena Wilk prezes O/O w Łodzi

Alina Gumkowska prezes O/O w Olsztynie

Sebastian Kuś prezes O/O w Opolu

Wiktor Gabrusewicz prezes O/W w Poznaniu

Janusz Czerwieniec prezes O/O w Radomiu

Krzysztof Cieśla prezes O/P w Rzeszowie

Teresa Kamińska prezes O/O w Suwałkach

Stanisław Hońko prezes O/O w Szczecinie

Jerzy Czechowicz prezes O/O w Toruniu

Krystyna Urbaniak prezes O/O we Włocławku

Zbigniew Luty prezes O/D we Wrocławiu

Bolesław Tatarzycki prezes O/O w Zielonej Górze

Główna Komisja Rewizyjna  jest powołana  do przeprowadzania kontroli działalności statutowej, gospodarczej i finansowej  Stowarzyszenia z punktu widzenia legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. Zobacz więcej

Główny Sąd Koleżeński rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów koleżeńskich oraz sprawy przekazane mu przez okręgowe sądy koleżeńskie z wnioskiem o ich rozpatrzenie. Zobacz więcej

Skład osobowy na lata 2015 – 2018:

Główna Komisja Rewizyjna

Ewa Komorowska przewodniczący
Agnieszka Czarnecka zastępca przewodniczącego
Bożena Pustelnik członek
Franciszek Plichta członek
Jadwiga Szafraniec członek

Główny Sąd Koleżeński

Andrzej Mucha przewodniczący
Stanisław Mierzejewski zastępca przewodniczącego
Elżbieta Bochenek członek
Stanisław Capała członek
Irena Furmanek członek
Marek Mazur członek
Aneta Lech członek