Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
17.01.2022
Typ:
Szkolenie
Tryb:
poniedziałek
Opłata:
360,- zł od osoby
342,- zł Cena po zniżce dla Członków
324,- zł Cena po zniżce na szkolenie dla kursantów i byłych kursantów, wykupujących szkolenie, w trakcie kursu długiego oraz w ciągu 1 roku od jego ukończenia
306,- zł Cena po zniżce na szkolenie dla kursantów i byłych kursantów, wykupujących szkolenie, w trakcie kursu długiego oraz w ciągu 1 roku od jego ukończenia i jednocześnie będących członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Gdańsku
Zapisz się

MODUŁ PODATKI

Adresaci szkolenia:

Tradycyjnie na przełomie roku Stowarzyszenie Księgowych organizuje akcję szkoleniową „BILANS 2021 online”. Akcja BILANS adresowana jest do kadr finansowo – księgowych uczestniczących  w sporządzaniu  rocznego sprawozdania finansowego.

W tym roku nasza propozycja  tematyczna dotyczyć będzie zagadnień  związanych   z zamknięciem   roku 2021,  sporządzeniem sprawozdań finansowych oraz zmian w systemie podatkowym, które zaszły  w bieżącym roku. Tematykę podatkową  omówi doradca podatkowy Mikołaj Hajduk.

Program szkolenia:

Program podstawowy:

 1. Ważniejsze zmiany w prawie podatkowym wprowadzone w 2021 roku
 2. Wybrane orzecznictwo oraz interpretacje istotne dla rozliczenia roku 2021
 3. Wybrane zmiany w prawie podatkowym od roku 2022

Program rozszerzony:

Podatek od towarów i usług oraz podatki dochodowe – wybrane zagadnienia VAT

 1. Zagadnienia typowe dla zamknięcia roku w VAT, w tym limity roczne i odliczenie częściowe,
 2. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności,
 3. Pakiet SLIM VAT 1 – zmiany w zakresie faktur korygujących oraz drobne uproszczenia w rozliczaniu VAT od 1 stycznia 2021 r.,
 4. Zmiany w zakresie ewidencji i deklaracji VAT (JPK) od 1 lipca 2021 r.,
 5. Pakiet SLIM VAT 2 od 1 października 2021 r.

Podatki dochodowe

 1. Kwalifikacja przychodów i kosztów do właściwego źródła, w tym na przełomie roku,
 2. Zapłata na rachunek spoza tzw. białej listy podatników VAT – skutki w podatkach dochodowych oraz VAT
 3. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych,
 4. Zasady korzystania z 9% stawki CIT, z uwzględnieniem zaliczek na CIT,
 5. Zeznanie roczne w podatkach dochodowych oraz inne obowiązki sprawozdawcze związane z zamknięciem roku,
 6. Podatkowe rozliczenie dywidendy (m.in. obowiązki płatnika, możliwe zwolnienia),
 7. Opodatkowanie spółek komandytowych i ich wspólników po zmianie od 1 stycznia 2021 r.

Polski Ład – subiektywne zestawienie najważniejszych zmian podatkowych

 1. Rewolucyjne zmiany w zakresie opłacania i naliczania składki zdrowotnej,
 2. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku i wyższy próg dochodów wg skali podatkowej,
 3. Ulga podatkowa dla pracowników - tzw. ulga dla klasy średniej,
 4. Usankcjonowanie nielegalnego zatrudnienia,
 5. Obniżenie limitu płatności gotówkowych,
 6. Zmiany w PIT dot. sprzedaży samochodu po wykupie z leasingu,
 7. Zmiany w PIT i CIT dot. amortyzacji nieruchomości mieszkalnych (nowe ograniczenia),
 8. Zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (m.in. nowe stawki ryczałtu – np. w branży medycznej i IT, obowiązkowe rozliczenie tzw. prywatnego najmu na ryczałcie, wygaszanie karty podatkowej),
 9. Zmiany w estońskim CIT (złagodzenie warunków),
 10. Zmiany w podatku u źródła (WHT),
 11. ukryta dywidenda (ograniczenie w zaliczaniu do kosztów podatkowych wydatków od podmiotów powiązanych),
 12. Nowe ulgi dla firm/podatników (np. ulga na prototyp, ulga na robotyzację, ulga konsolidacyjna) lub zmiany w starych ulgach (np. B+R),
 13. Obowiązek elektronicznego prowadzenia i przesyłania ksiąg podatkowych (od 1 stycznia 2023 r.),
 14. Określone zmiany w VAT (m.in. Grupy VAT – wspólne rozliczanie przez kilka podmiotów, możliwość opodatkowania usług finansowych, zwrot VAT w szybkim terminie przy płatnościach bezgotówkowych),
 15. Inne.

 

Organizacja:

Zajęcia odbywać się będą w dni powszednie z oderwaniem do pracy od godz. 900 do godz. 1545 .

Szkolenie jest organizowane poprzez platformę ClickMeeting, do której link zostanie Państwu przesłany na podany przy zgłoszeniu adres mailowy w dniu szkolenia.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku i dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

Uczestnicy otrzymują:

 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Opłata:

360 zł od osoby

Należność  po wcześniejszym potwierdzeniu terminu realizacji szkolenia przez Biuro Oddziału prosimy kierować na nasze konto w PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

 

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. 601-350-535
tel. 607-710-213

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349