Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
28.06.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
10:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
piątek
Opłata:
220,- zł od osoby
212,- zł Cena po zniżce dla Członków

CEL:

Celem naszego szkolenia z zakresu cen transferowych jest nie tylko zapewnienie zrozumienia zasad i praktyk związanych z określaniem cen rynkowych, ale również umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania tym obszarem w codziennej pracy księgowego. Przeanalizujemy najnowsze zmiany, omówimy aktualne wymagania dokumentacyjne i przyjrzymy się praktycznym aspektom z obszaru cen transferowych. Naszym celem jest dostarczenie nie tylko teorii, ale także praktycznych narzędzi, które pozwolą skutecznie minimalizować ryzyko związane z cenami transferowymi oraz spełniać wymogi prawne w najefektywniejszy sposób.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wprowadzenie do obszaru cen transferowych:
  • Definicja cen transferowych i ich znaczenie dla biznesu
  • Rola organów podatkowych oraz międzynarodowych standardów w zakresie cen transferowych.
 2. Definicja ceny rynkowej:
  • Omówienie pojęcia ceny rynkowej oraz jej znaczenia dla ustalania cen transferowych.
  • Analiza metod określania ceny rynkowej
 3. Konsekwencje niedotrzymania ceny rynkowej:
  • Skutki niedotrzymania zasadom ceny rynkowej z punktu widzenia podatkowego, w tym ryzyka dodatkowych zobowiązań podatkowych i sankcje.
 4. Rodzaje powiązań:
  • Identyfikacja różnych rodzajów powiązań w kontekście cen transferowych, takich jak powiązania kapitałowe, osobowe, wywieranie znaczącego wpływu.
 5. Analiza porównawcza jako narzędzie zabezpieczenia ceny rynkowej:
  • Omówienie roli analizy porównawczej w procesie określania ceny rynkowej.
  • Przykłady praktycznego zastosowania analizy porównawczej w identyfikowaniu porównywalnych transakcji.
 6. Aktualne progi dokumentacyjne:
  • Omówienie aktualnych wymagań dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych obowiązujących w 2024 roku.
  • Możliwe zwolnienia z przygotowywania dokumentacji cen transferowych oraz niektórych jej elementów.
  • Praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania dokumentacji cen transferowych.
 7. Studia przypadków i analiza praktyczna:
  • Analiza konkretnych przypadków praktycznych związanych z cenami transferowymi.
 8. Dyskusje i pytania uczestników.

ORGANIZACJA:

Szkolenie odbędzie się w piątek 28.06.2024 r. od godz. 10:00 do godz. 13:15.  

Szkolenie jest organizowane poprzez platformę ClickMeeting, do której link zostanie Państwu przesłany na podany przy zgłoszeniu adres mailowy w dniu szkolenia.

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku i dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie ze wzorem MEN

PROWADZĄCY:

Adrianna Szyszka – Doświadczenie zawodowe zdobywała jeszcze w trakcie studiów w spółce miejskiej, a następnie w jednej z wiodących firm doradczych z tzw. „big four”. Podatki dochodowe od osób prywatnych, a w szczególności ceny transferowe oraz ich międzynarodowa specyfika legislacyjna pozwalają jej łączyć prawo z ekonomią na co dzień. Jest autorką artykułów m.in. do Rzeczpospolitej, a pamięć do paragrafów kodeksu karnego skarbowego to jej mocna strona. Adrianna jest absolwentką wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Gdańskiego, studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz szkoły prawa chińskiego Chinease Law School. Wszelkie studia ukończyła z wykładowym językiem angielskim. Nie boi się wystąpień publicznych, dlatego z chęcią przekazuje wiedzę podczas prowadzonych szkoleń.

OPŁATA:

220 zł od osoby

Należność  po wcześniejszym potwierdzeniu terminu realizacji szkolenia przez Biuro Oddziału prosimy kierować na nasze konto w PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. Dział Szkoleń – 607 887 621, 607 710 213, 601 350 535
tel. Dział Członkowski – 693 454 290, 58 341 25 30
tel. Księgowość – 603 112 916

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

NIP: 5260307956

KRS: 0000101063