Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
08.05.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
10:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
poniedziałek
Opłata:
100,- zł od osoby

PROGRAM SZKOLENIA: 

 1. Kto może skorzystać z e-CIT – wymogi formalne (poprzedzające wybór i obowiązujące w trakcie opodatkowania ryczałtem)
 2. Wybór opodatkowania ryczałtem – formalne dokumenty związane z przejściem na e-CIT i terminy ich złożenia
 3. Obowiązki związane ze stosowaniem e-CIT (przy przejściu na e-CIT i w trakcie opodatkowania ryczałtem - obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego za okres do momentu przejścia na ryczałt, polityka rachunkowości)
 4. Okres opodatkowania ryczałtem
 5. Przedmiot opodatkowania – zagadnienia wstępne
 6. Dochód z tytułu podzielonego zysku / Dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat
 7. Dochód z tytułu ukrytych zysków
 8. Dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą
 9. Dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku
 10. Dochód z tytułu zysku netto
 11. Dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych
 12. Opodatkowanie wspólników/akcjonariuszy – mechanizm redukcyjny
 13. Stawki i terminy zapłaty podatku, rok podatkowy właściwy dla określenia stawki podatku, konsekwencje utraty statusu małego podatnika
 14. Praktyczna checklista przy rozpoczęciu opodatkowania e-CIT i w trakcie

ORGANIZACJA:

Szkolenie odbędzie się w poniedziałek 08.05.2023 r. od godz. 10:00 do godz. 12:30

Szkolenie jest organizowane poprzez platformę ClickMeeting, do której link zostanie Państwu przesłany na podany przy zgłoszeniu adres mailowy w dniu szkolenia.

Szkolenie organizowane wspólnie z Polską Izbą Biegłych Rewidentów.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku i dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

DODATKOWE INFORMACJE:

PROWADZĄCY: Beata Krzyżagórska-Żurek - adwokat, partner zarządzający w kancelarii Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy s.p.

Doświadczenia zawodowe Beaty Krzyżagórskiej-Żurek obejmują prawo gospodarcze i korporacyjne, planowanie i doradztwo podatkowe oraz transakcje kapitałowe.

Beata Krzyżagórska-Żurek realizowała wiele transakcji M&A, w tym transakcji project finance oraz private equity, w szczególności uczestniczyła (po stronie właścicieli) w wielu transakcja związanych z wejściem do spółki funduszy private equity, a także współtworzyła  ład korporacyjny (corporate governance) w tych spółkach. Uczestniczyła w postępowaniach przed KNF w sprawach związanych z działalnością towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, alternatywnych funduszy inwestycyjnych, a także w wielu innych postępowaniach związanych z ich działalnością. Uczestniczyła w wielu procesach sukcesyjnych, w tym także z wykorzystaniem zagranicznych fundacji rodzinnych (fundacji w Lichtensteinie oraz na Malcie), współuczestniczyła w utworzeniu fundacji Semper Simul Foundation oraz Sky Foundation. Opracowała i wdrażała wiele międzynarodowych i krajowych rozwiązań zapewniających optymalizację obciążeń podatkowych. Uczestniczyła w postępowaniach podatkowych i celno-skarbowych przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Współtworzyła i wdrażała u klientów zasady ładu podatkowego (tax governance).

Beata Krzyzagorska-Żurek uczestniczyła w szeregu międzynarodowych programów naukowych; praktykowała w amerykańskich (m.in. w Schiff, Hardin & Waite, Jenner & Block, Baker & McKenzie) oraz brytyjskich (m.in. w Ince & Co, Cameron McKenna) firmach prawniczych; prowadziła wykłady z zakresu prawa morskiego, ubezpieczeniowego i cywilnego na zagranicznych szkołach wyższych, w tym na Uniwersytecie w Uppsali w Sztokholmie w Szwecji oraz Uniwersytecie w Minnesocie w USA.

OPŁATA:

100 zł od osoby

Należność  po wcześniejszym potwierdzeniu terminu realizacji szkolenia przez Biuro Oddziału prosimy kierować na nasze konto w PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

 

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. 601-350-535
tel. 607-710-213

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

NIP: 5260307956

KRS: 0000101063