Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
26.09.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
czwartek
Opłata:
220,- zł od osoby
212,- zł Cena po zniżce dla Członków
Zapisz się

Jak przygotować firmę do obsługi KSeF?

Kiedy można spodziewać się, że KSeF będzie obowiązkowy? Jak wykorzystać odroczenie terminu wdrożenia KSeF przez Ministerstwo Finansów? Na co zwrócić uwagę już teraz?

CEL SZKOLENIA: 

Faktury wystawiane w KSeF będą podlegać ciągłej kontroli, w szczególności pod kątem ich prawidłowego wystawienia, dlatego w celu przygotowania się do wspomnianego powyżej obowiązku, warto rozpocząć wystawianie faktur w KSeF już teraz.

Ministerstwo Finansów już od kilku lat intensywnie pracuje nad wdrażaniem nowoczesnych narzędzi analitycznych, umożliwiających bieżącą kontrolę rozliczeń podatkowych, docelowo w czasie rzeczywistym. Warto zatem przygotować firmę do obowiązkowego KSeF już dziś.

Szkolenie dedykowane dla:

Głównych Księgowych, Księgowych, Dyrektorów Finansowych, Biur Rachunkowych, a także pracowników dokumentujących i rozliczających podatki.

PROGRAM SZKOLENIA: 

1.Czym jest KSeF?
2.Do czego służy KSeF?
3. Dlaczego fiskus odroczył wejście w życie obowiązkowego KSeF?
4. Przesunięcie terminów obowiązkowego KSeF (czy od 1 stycznia 2025 r.),
5. Wdrożenie KSeF przez podatników zwolnionych podmiotowo i przedmiotowo z VAT,
6. KSeF dobrowolny od 1 stycznia 2022 r. Czy warto skorzystać jeszcze przed obowiązkiem stosowania KSeF?
7. Jakie działania można podjąć już dziś aby bezpiecznie wdrożyć KSeF?

 • audyt i procesy wewnątrz organizacji a KSeF,
 • przegląd i mapowanie procesów podatkowych, które zostaną zainfekowane przez KSeF,
 • zarządzanie KSeF w jednostce,
 • upoważnienie (uwierzytelnienie) do pracy w KSeF,
 • testy, doskonalenie, korzyści z zastosowania KSeF dla przedsiębiorstwa.

8. Wystawianie faktur w KSeF a obowiązek podatkowy:

 • proces wystawiania faktur w KSeF,
 • przygotowanie danych faktury,
 • data wystawienia faktury w KSeF,
 • terminy wystawiania faktur,
 • przesłanie faktury do KSeF,
 • autoryzacja wysyłki do KSeF (ePUAP, kwalifikowana pieczęć elektroniczna przedsiębiorstwa, kwalifikowany podpis elektroniczny, token),
 • weryfikacja prawidłowości faktury przez KSeF (walidacja),
 • informacja zwrotna (UPO lub odrzucenie faktury),
 • powiązanie obowiązku podatkowego z datą faktury,
 • kursy walut stosowane w fakturach i zmiany wynikające z pakietu KSEF,
 • termin wystawienia faktury w świetle ustawy o VAT.

9. Odliczanie VAT – zmiany wynikające z pakietu KSeF:

 • Otrzymanie faktury ustrukturyzowanej w KSeF,
 • Otrzymanie faktury ustrukturyzowanej poza KSeF w formie papierowej lub elektronicznej,
 • Sposób przekazania faktury ustrukturyzowanej poza KSeF,
 • Kod QR na fakturze ustrukturyzowanej,
 • Dostęp do faktur ustrukturyzowanych otrzymanych w KSeF,
 • Jak liczyć termin płatności dla faktury otrzymanych w KSeF?

10. Rozliczanie faktur korygujących, noty korygujące w KSeF:

 • anulowanie faktury a KSeF,
 • faktury korygujące w KSeF,
 • korygowanie faktur ustrukturyzowanych w okresie dobrowolnym i obowiązkowym KSeF,
 • korygowanie faktur ustrukturyzowanych wyłącznie w KSeF,
 • korygowanie faktur wystawionych poza KSeF,
 • korekty faktur poza KSeF – w jakich sytuacjach to będzie możliwe?
 • czy można do faktury ustrukturyzowanej wystawić fakturę korygującą w tradycyjnej formie?
 • korekty in minus oraz in plus podatku należnego – jaki moment korekty podatku?
 • korekty in minus oraz in plus podatku naliczonego – jaki moment korekty podatku?
 • nota korygująca a KSeF.

11. Tryby awaryjne w KSeF:

 • niedostępność KSeF,
 • awaria KSeF z winy fiskusa,
 • awaria KSeF z winy podatnika.

12. Przywileje i sankcje wynikające z KSeF:

 • 40-dniowy zwrot podatku VAT,
 • brak obowiązku przekazania organom podatkowy faktur sprzedażowych w strukturze JPK_FA
 • brak konieczności przechowywania faktur przez podatnika przez 10 lat,
 • ułatwienia w zakresie korekt in minus dla sprzedawcy i nabywcy,
 • ułatwienia w zakresie doręczania faktur,
 • Kary/ Sankcje za brak wystawienia oraz za brak przesłania faktury do KSeF.

13. KSeF w praktyce.
14. Zakres automatycznej kontroli faktur w systemie KSeF przez Krajową Administrację Skarbową.

 

ORGANIZACJA:

Szkolenie odbędzie się w czwartek 26.09.2024 r. od godz. 09:00 do godz. 12:15

Szkolenie jest organizowane poprzez platformę ClickMeeting, do której link zostanie Państwu przesłany na podany przy zgłoszeniu adres mailowy w dniu szkolenia.

 

Prowadzący: Małgorzata Miszczak – doradca podatkowy, audytor wewnętrzny PIKW II stopnia, specjalista ds. rachunkowości, trener Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada 30 letnie doświadczenie w administracji skarbowej, w tym pełniąc funkcje nadzorcze. Specjalizuje się w podatkach pośrednich oraz procedurze podatkowej (czynności sprawdzające, kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa, postępowania podatkowe). Obecnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego, doradzając przedsiębiorcom oraz klientom indywidualnym w każdym aspekcie prawa podatkowego. Posiada przygotowanie pedagogiczne. Jako trener Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadziła liczne szkolenia w urzędach skarbowych i Krajowej Szkole Skarbowości w zakresie podatku VAT i procedury podatkowej oraz zajęcia dydaktyczne dla studentów w zakresie prawa podatkowego.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie ze wzorem MEN

OPŁATA:

220 zł od osoby

Należność  po wcześniejszym potwierdzeniu terminu realizacji szkolenia przez Biuro Oddziału prosimy kierować na nasze konto w PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

 

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

CZŁONKOWSKA

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

CZŁONKOWSKA

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

CZŁONKOWSKA

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

CZŁONKOWSKA

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

CZŁONKOWSKA

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

CZŁONKOWSKA

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

CZŁONKOWSKA

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

CZŁONKOWSKA

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

CZŁONKOWSKA

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

CZŁONKOWSKA

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. Dział Szkoleń – 607 887 621, 607 710 213, 601 350 535
tel. Dział Członkowski – 693 454 290, 58 341 25 30
tel. Księgowość – 603 112 916

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

NIP: 5260307956

KRS: 0000101063