Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
20.06.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
10:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
poniedziałek
Opłata:
150,- zł od osoby
142.50,- zł Cena po zniżce dla Członków
135.00,- zł Cena po zniżce na szkolenie dla kursantów i byłych kursantów, wykupujących szkolenie, w trakcie kursu długiego oraz w ciągu 1 roku od jego ukończenia
127.50,- zł Cena po zniżce na szkolenie dla kursantów i byłych kursantów, wykupujących szkolenie, w trakcie kursu długiego oraz w ciągu 1 roku od jego ukończenia i jednocześnie będących członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Gdańsk

CEL:

Przekazanie podstawowej wiedzy w zakresie zapewnienia ochrony systemów informatycznych i danych przetwarzanych elektronicznie, aby zapewnić zgodność z wymaganiami RODO oraz ochronę adekwatną do ryzyk i zagrożeń. Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się tematyką bezpieczeństwa, inspektorów ochrony danych, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub niewielką firmę. Nie mając podstawowej wiedzy w zakresie zasad zapewniania bezpieczeństwa informatycznego, nie sposób zapewnić je, nawet w minimalnym stopniu w swojej firmie. Szkolenie jest skierowane do laików i będzie poruszało kwestie bezpieczeństwa informatycznego od zupełnych podstaw. Zostanie przeprowadzone prostym i przystępnym językiem. Prowadząca będzie przybliżać zagadnienia na przykładach, aby ułatwić ich zrozumienie.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Podstawowe pojęcia: adres IP, SSLSSHVPN, backup, plan ciągłości działania, macierz, sieć, podsieć, logi sieciowe, logi aplikacji, analiza logów, firewall, router, porty, złośliwe oprogramowanie, WiFi, HotSpotuwierzytelnienie, login, hasło, FTP.

2. Podstawowe informacje o budowie sieci w firmie oraz sposobach jej zabezpieczania.

3. Sposób rozprzestrzeniania się złośliwego oprogramowania w ramach sieci lub przez stronę www:

    1. jak zabezpieczać stronę www firmy
    2. na co zwracać uwagę podczas korzystania z Internetu
    3. pierwsze objawy, że nasza strona mogła zostać zainfekowana złośliwym oprogramowaniem

4. Firewall: co to jest i czemu służy.

5. Phishing - jak rozpoznawać, jak zapobiegać.

6. Czemu służą SSL, SSH oraz VPN.

7. Zasady bezpiecznej pracy zdalnej i mobilnej.

8. Szyfrowanie danych przekazywanych elektronicznie - jak zaszyfrować, jak odszyfrować.

9. Zwiększanie bezpieczeństwa podczas logowania - proste triki i porady.

10. Na zwrócić uwagę podczas audytu.

11. Jakie wyniki sprawdzenia powinny wzbudzić obawy.

 

ORGANIZACJA:

Szkolenie organizowane wspólnie z Polską Izbą Biegłych Rewidentów.Szkolenie odbędzie się  20 czerwca 2022 r. od godz. 10:00 do godz. 14:15

Szkolenie jest organizowane poprzez platformę ClickMeeting, do której link zostanie Państwu przesłany na podany przy zgłoszeniu adres mailowy w dniu szkolenia.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku i dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

Szkolenie poprowadzi Sylwia Czub-Kiełczewska.

 

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ:

  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, udostępnione do pobrania na Platformie Szkoleniowej SKwP O/O w Gdańsku (dostęp po rozpoczęciu szkolenia).
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

OPŁATA:

150 zł od osoby

Należność  po wcześniejszym potwierdzeniu terminu realizacji szkolenia przez Biuro Oddziału prosimy kierować na nasze konto w PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

 

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. 601-350-535
tel. 607-710-213

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349