Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
29.02.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
czwartek
Opłata:
370,- zł od osoby
356,- zł Cena po zniżce dla Członków

Koszt wytworzenia produktów, półproduktów i produkcji w toku, kalkulacja kosztów wytworzenia – online – 7 godz. wykładowych

 

Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli firm produkcyjnych, osób pracujących w działach finansowych, księgowych firm produkcyjnych i innych osób zainteresowanych poniższą tematyką.

Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników szkolenia z problematyką prowadzenia rachunkowości w firmach produkcyjnych.

Prowadząca szkolenie: Ewa Stopczyńska

Biegły rewident. Praktyk – partner w spółce audytorskiej. Posiada doświadczenie zawodowe głównej księgowej, dyrektora finansowo-ekonomicznego w przedsiębiorstwie przemysłowym i spółkach prawa handlowego oraz w biurze rachunkowym. Wieloletni wykładowca w łódzkim Oddziale Okręgowym SKwP z zakresu rachunkowości.

Tematyka szkolenia:

1.      Ogólne zasady wyceny produktów, półproduktów i produkcji w toku wg ustawy o rachunkowości i Krajowego Standardu Rachunkowości nr 13.
2.      Koszty bezpośrednie, koszty pośrednie zmienne i stałe produkcji.
3.      Rozliczanie i przypisanie kosztów pośrednich produkcji do produktów. Rozliczanie kosztów wydziałów pomocniczych.
4.      Zdolności produkcyjne i wpływ ich wykorzystania na wycenę produktów.
5.      Ustalanie kosztu wytworzenia produktów przy uwzględnieniu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych. Kalkulacja kosztu i jej rodzaje.
6.      Rachunek kosztów rzeczywistych, normalnych i standardowych.
7.      Uproszczenia przy ustalaniu kosztu wytworzenia zapasu produktów.
8.      Wycena produktów, półproduktów i produkcji w toku w ciągu roku i na dzień bilansowy.
9.      Prezentacja i ujawnianie w sprawozdaniu finansowym informacji o kosztach wytworzenia produktów, półproduktów, produkcji w toku  i kosztach niewykorzystanych zdolności produkcyjnych

 

Przed szkoleniem online otrzymają Państwo:

  • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem platformy Microsoft Teams,
  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne:
- komputer z kamerą i głośnikiem,
- stabilny dostęp do Internetu.

Opłata:

  • 370 zł od osoby

Informacje dotyczące udziału w szkoleniu:
- Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
- Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego SKwP w Gdańsku PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349
- Rezygnacja za udział w szkoleniu wymagana bezwzględna forma pisemna za pośrednictwem poczty mailowej najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem.
- Wymagania techniczne: komputer z kamerą i głośnikiem, dostęp do Internetu ( przeglądarka Chrome lub Edge)
- Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Szkolenie współorganizowane z Odziałem Okręgowym w Łodzi.

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. Dział Szkoleń – 607 887 621, 607 710 213, 601 350 535
tel. Dział Członkowski – 693 454 290, 58 341 25 30
tel. Księgowość – 603 112 916

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

NIP: 5260307956

KRS: 0000101063