Miasto:
Gdańsk
Miejsce:
ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk
Termin rozpoczęcia:
29.06.2021
Typ:
Szkolenie
Tryb:
wtorek
Opłata:
160,- zł od osoby
152,- zł Cena po zniżce dla Członków
144,- zł Cena po zniżce na szkolenie dla kursantów i byłych kursantów, wykupujących szkolenie, w trakcie kursu długiego oraz w ciągu 1 roku od jego ukończenia
136,- zł Cena po zniżce na szkolenie dla kursantów i byłych kursantów, wykupujących szkolenie, w trakcie kursu długiego oraz w ciągu 1 roku od jego ukończenia i jednocześnie będących członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Gdańsku

CEL:

Celem szkolenia jest omówienie zmian VAT w 2021 na przykładach z praktyki podatkowej.

PROGRAM:

I. „SLIM VAT 1” – co się zmieniło od 1 stycznia 2021 r. (przepisy, objaśnienia MF, praktyka podatkowa)

1. Faktury korygujące in minus

a) Jak było vs. jak jest?
b) Rozliczenie faktur z perspektywy sprzedawcy
c) Rozliczenie faktur z perspektywy nabywcy
d) Uzgodnienie, spełnienie warunków, dokumentacja
e) Przykłady z życia

2. Faktury korygujące in plus
3. Możliwość wyboru kursów rozliczeniowych
4. Zmiany w eksporcie
5. WIS i MPP
6. Inne zmiany

II. „SLIM VAT 2” – druga część kuracji, czy efekt jo-jo?

1. Faktury: (faktury korygujące, duplikaty, zaliczkowe i inne)
2. Zwolnienie z VAT zbycia nieruchomości
3. Transakcje łańcuchowe
4. Szyk rozwarty przy imporcie usług
5. Ulga na złe długi

III. Zmiany w JPK_VAT

IV. Faktury ustrukturyzowane

V. Pakiet e-commerce (w ogólnym zarysie)

VI. Omówienie najnowszych wyroków TSUE w „polskich sprawach”

1. Koniec z szykiem rozwartym przy WNT;
2. „Puste faktury” można korygować;
3. Sankcja VAT bez automatu;
4. Stawki VAT w gastronomii.

ORGANIZACJA:

Szkolenie odbędzie się STACJONARNIE 29.06.2021 w godzinach 9:00-12:15 w siedzibie Stowarzyszenia (Jaśkowa Dolina 93)

Czas trwania szkolenia wynosi 4 godziny lekcyjne.

Szkolenie objęte patronatem przez Pracodawców Pomorza.

 

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi Wojciech Kieszkowski, doradca podatkowy w SOLVEO Advisory i stały wieloletni współpracownik SKwP.

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (wysyłane na adres e-mail podany w zgłoszeniu na dzień przed szkoleniem)
  • zaświadczenie o ukończeniu.

Opłata:

160 zł od osoby

Należność prosimy kierować na nasze konto w PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. 601-350-535
tel. 607-710-213

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349