Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
29.05.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
czwartek
Opłata:
208,- zł od osoby
200,- zł Cena po zniżce dla Członków

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Wskaźniki płynności i ich interpretacja
  • kluczowe wskaźniki płynności i rozbudowane interpretacje
  • porównania do wskaźników branżowych
  1. Płynność a cash flow
  •  rachunek przepływów pieniężnych i szybka ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (w tym płynności)
  1. Kształtowanie płynności finansowej - kapitał obrotowy netto
  • zapasy, należności i zobowiązania krótkoterminowe a płynność
  • jak kształtować aktywa i pasywa, aby płynność nie była zagrożona

ORGANIZACJA:

Szkolenie jest organizowane poprzez platformę ClickMeeting, do której link zostanie Państwu przesłany na podany przy zgłoszeniu adres mailowy w dniu szkolenia.

Szkolenie organizowane wspólnie z Polską Izbą Biegłych Rewidentów.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku i dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ:

  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

PROWADZĄCY:

dr Aldona Uziębło - Członkini Zarządu Oddziału Okręgowego w Gdańsku SKwP, biegła rewident, adiunkt w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Prodziekan Wydziału Prawa i Ekonomii.

OPŁATA:

208 zł od osoby

Należność  po wcześniejszym potwierdzeniu terminu realizacji szkolenia przez Biuro Oddziału prosimy kierować na nasze konto w PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. Dział Szkoleń – 607 887 621, 607 710 213, 601 350 535
tel. Dział Członkowski – 693 454 290, 58 341 25 30
tel. Księgowość – 603 112 916

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

NIP: 5260307956

KRS: 0000101063