Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
10.08.2021
Typ:
Szkolenie
Tryb:
wtorek
Opłata:
160,- zł od osoby
152,- zł Cena po zniżce dla Członków
144,- zł Cena po zniżce na szkolenie dla kursantów i byłych kursantów, wykupujących szkolenie, w trakcie kursu długiego oraz w ciągu 1 roku od jego ukończenia
136,- zł Cena po zniżce na szkolenie dla kursantów i byłych kursantów, wykupujących szkolenie, w trakcie kursu długiego oraz w ciągu 1 roku od jego ukończenia i jednocześnie będących członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Gdańsku
Zapisz się

CEL:

Celem szkolenia jest ogólne nakreślenie obszarów, które w świetle aktualnych przepisów potencjalnie mogą generować ryzyka odpowiedzialności (podatkowych, karnych lub karno-skarbowych). Poruszone zostaną także aspekty obowiązkowego w niektórych przypadkach sporządzania i publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej.

Uczestnicy szkolenia poznają trzy możliwe perspektywy związane z procedurami, tj. odpowiedzi na pytania:

 • które procedury i kiedy są obowiązkowe,
 • które obowiązki warto wdrożyć w formę instrukcji i regulaminów oraz
 • o jakich obowiązkach warto jedynie pamiętać przy codziennej pracy.

Zaprezentowane zostaną czynniki, takie jak np. skala i profil działalności, które powinny być brane pod uwagę przy analizie zasadności wprowadzania w firmie kolejnych procedur, regulaminów lub instrukcji. Pozwoli to zachować umiar i może zapobiec nadinterpretacji przepisów lub tzw. nadraportowaniu.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Procedura zarządzania podatkami
  • zarządzenie wiedzą
  • typowanie ryzyka
  • wewnętrzne procedury, regulaminy i instrukcje
  • obieg dokumentów finansowo-księgowych oraz korespondencji podatkowej
  • systemy informatyczne
  • wewnętrzne kontrole i audyty
 2. Procedura terminów płatności i przeciwdziałania zatorom płatniczym
  • sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
  • monitorowanie statusu podmiotu i obowiązki z tym związane
 3. Procedura MDR (schematy podatkowe)
  • podmioty obowiązane
  • kontrola zaistnienia przesłanek MDR, w tym przekroczenia progów
 4. Procedura należytej staranności w VAT
  • weryfikacja kontrahenta i weryfikacja transakcji – sposoby i narzędzia
  • niektóre obowiązki w zakresie VAT (używanie samochodów, właściwe oznaczenia w JPK_VAT, w tym kody GTU)
 5. Procedura WHT (podatek u źródła)
  • dochowanie należytej staranności przy weryfikacji kontrahenta w tym certyfikaty rezydencji
  • analiza transakcji i właściwe opodatkowanie
 6. Procedura Cen Transferowych
  • analiza i monitoring transakcji
  • sporządzanie dokumentacji podatkowej
  • obowiązkowa sprawozdawczość w zakresie cen transferowych
 7. Procedura odpowiedzialności karnej skarbowej (KKS)
  • podział zadań i wyznaczenie osób
  • struktura organizacyjna
 8. Ryzyka, sankcje i konsekwencje podatkowe
  • odpowiedzialność pracowników a odpowiedzialność kadry zarządzającej
  • rola compliance oficera (sygnalisty)

ORGANIZACJA:

Szkolenie odbędzie się we wtorek 10.08.2021 r. od godz. 9:00 do godz. 12:15

Szkolenie jest organizowane poprzez platformę ClickMeeting, do której link zostanie Państwu przesłany na podany przy zgłoszeniu adres mailowy w dniu szkolenia.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku i dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

HARMONOGRAM:

8:45 - 9:00 logowanie uczestników
9:00 - 10:30 szkolenie
10:30 - 10:45 przerwa
10:45 - 12:15 szkolenie

Szkolenie objęte patronatem przez Pracodawców Pomorza.

Szkolenie organizowane wspólnie z Polską Izbą Biegłych Rewidentów.

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

DODATKOWE INFORMACJE:

Szkolenie poprowadzi Michał Marek Kowalski - prawnik, doradca podatkowy, wykładowca, członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, wieloletni pracownik organów podatkowych (urzędów skarbowych i izby administracji skarbowej). Obecnie prowadzi własną kancelarię prawno-podatkową, doradzając przedsiębiorcom i osobom fizycznym. Jest autorem i współautorem procedur, między innymi z zakresu MDR i AML. W zakresie prawa podatkowego wspiera m.in. księgowych i biegłych rewidentów. Uczestniczy w pracach grup roboczych Forum MDR oraz Forum Cen Transferowych, będących zespołami opiniodawczo-doradczymi przy Ministrze Finansów.

OPŁATA:

160 zł od osoby

Należność  po wcześniejszym potwierdzeniu terminu realizacji szkolenia przez Biuro Oddziału prosimy kierować na nasze konto w PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. 601-350-535
tel. 607-710-213

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349