Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
11.05.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
15:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
czwartek
Opłata:
312,- zł od osoby
300,- zł Cena po zniżce dla Członków

PROGRAM SZKOLENIA: 

 1. Definicja pozarolniczej działalności z uwzględnieniem podziału:
  • pozarolnicza działalność gospodarcza,
  • twórca i artysta
  • wolny zawód
  • wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., oraz wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej i komandytowo-akcyjnej,
  • akcjonariusz prostej spółki akcyjnej
  • osoba prowadząca publiczną i niepubliczną szkołę, placówkę lub zespół placówek
 2. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla różnych rodzajów działalności:
  • Spółki komandytowe i jednoosobowe spółki z o.o.
  • Twórcy i artyści
  • Akcjonariusze prostych spółek akcyjnych
  • Działalność gospodarcza
 3. Ustalanie podstawy wymiaru składki zdrowotnej w zależności od formy opodatkowania:
  • Zasady ogólne - liniowy
  • Zasady ogólne – skala
  • Karta podatkowa
  • Ryczałt ewidencjonowany
 4. Sposób ustalania składki zdrowotnej przy wielu działalnościach:
  • Działalność gospodarcza opodatkowanych PIT
  • Udziałowiec kilku spółek opodatkowanych CIT
  • Działalność gospodarcza PIT i udziałowiec spółek CIT
 5. Wpływ remanentu i sprzedaży składnika majątkowego na dochód do celów ubezpieczenia zdrowotnego.
 6. Zmiany od lipca 2022 r. dotyczące osób opodatkowanych według metody liniowej i ryczałtu od przychodów z możliwością zastosowania od stycznia 2022 r.
 7. Zmiana sposobu opodatkowania ze zryczałtowanego podatku dochodowego na opodatkowanie według skali lub z metody linowej na progresywną – zalety i wady
 8. Rozliczenie roczne składki zdrowotnej – kogo obowiązuje, zasady, termin i brak konieczności korygowania dokumentów dotychczas składnych do ZUS.
 9. Zmiana formy opodatkowania od 1 stycznia 2023 i sposób liczenia składki zdrowotnej za styczeń.

 

ORGANIZACJA:

Szkolenie odbędzie się w czwartek 11 maja 2023 roku w godz. 15.00 - 20.00

Szkolenie jest organizowane poprzez platformę ClickMeeting, do której link zostanie Państwu przesłany na podany przy zgłoszeniu adres mailowy w dniu szkolenia.

Szkolenie organizowane wspólnie z Polską Izbą Biegłych Rewidentów.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku i dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

HARMONOGRAM:

14:45 - 15:00 logowanie uczestników
15:00 - 16:30 szkolenie
16:30 - 16:45 przerwa
16:45 - 18:15 szkolenie
18:15 - 18:30 przerwa
18:30 - 20:00 szkolenie

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

DODATKOWE INFORMACJE:

PROWADZĄCY: Dariusz Suchorowski – specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Polityka Społeczna) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), posiada kilkudziesięcioletnie, bardzo bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na stanowiskach: inspektora kontroli, wojewódzkiego inspektora kontroli, kierującego wydziałem kontroli płatników składek oraz zastępcy dyrektora ds. dochodów, prowadzi własną działalność doradczą, wieloletni wykładowca i trener na kursach i szkoleniach, w tym organizowanych przez Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

OPŁATA:

312 zł od osoby

Należność  po wcześniejszym potwierdzeniu terminu realizacji szkolenia przez Biuro Oddziału prosimy kierować na nasze konto w PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. 601-350-535
tel. 607-710-213

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

NIP: 5260307956

KRS: 0000101063