Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
04.11.2023
Typ:
Kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
2880,- zł od osoby
2730,- zł Cena po zniżce dla Członków
Raty:
1440,- zł płatne na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu,
1440,- zł płatne w trakcie kursu,
Zapisz się

Zapisując się na kurs „Specjalista ds. Podatkowych” w O/O w Gdańsku otrzymasz bezpłatny kwartalny dostęp on-line do serwisu internetowego Wydawnictwa Rachunkowość.

CEL:

Absolwent potrafi samodzielnie rozliczać następujące podatki:

 • CIT
 • PIT
 • VAT
 • podatek od nieruchomości
 • podatek od środków transportowych
 • PCC
 • PSD

Na kurs może zapisać się ten, kto spełnił jeden z warunków:

 1. ukończył kurs II stopnia - Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego)
 2. ukończył kurs Podstawy rozliczeń podatkowych
 3. deklaruje znajomość zagadnień objętych kursem Podstawy rozliczeń podatkowych.

Kurs jest niepodzielny i kończy się jednym egzaminem (praca pisemna).

PROGRAM:

I. Podatki dochodowe (56 godz.)

1. Rozgraniczenie PIT i CIT ze szczególnym uwzględnieniem spółek osobowych

2. Rodzaje źródeł przychodów i typowe kłopoty klasyfikacyjne

3. Podstawa opodatkowania

 • Przychód - dochód
 • Rodzaje kosztów podatkowych

4. Opodatkowanie działalności gospodarczej (DG)

 • Możliwe formy opodatkowania DG osoby fizycznej
 • Wielkości stanowiące przychód
 • Moment powstania przychodu
 • Wielkości stanowiące KUP
 • Rozliczanie KUP w czasie
 • Konsekwencje podatkowe przekształceń organizacyjnych

6. Stosunek pracy

 • Świadczenia nieodpłatne jako przychód pracownika
 • Obowiązki płatnika

7. Działalność wykonywana osobiście

8. Prawa majątkowe

9. Kapitały pieniężne (zyski kapitałowe)

10. Odpłatne zbycie majątku

11. Najem i dzierżawa

12. Inne źródła

13. Rozliczenia zagraniczne

 • zagraniczny przychód rezydenta
 • polski przychód nierezydenta (podatek u źródła)

II. VAT  (44 godz.)

1. Charakterystyka ogólna

 • Podstawy prawne (polskie i unijne)
 • Podatek należny i naliczony, zasada neutralności, odwrotne obciążenie
 • Zakres opodatkowania
 • Podatnik VAT - działalność gospodarcza

2. Dostawa towarów i świadczenie usług

 • Klasyfikacja zdarzeń gospodarczych
 • Opodatkowanie czynności nieodpłatnych
 • Świadczenia kompleksowe
 • Transakcje wielostronne, w tym refakturowanie
 • Wyłączenia i zwolnienia

3. Powstanie obowiązku podatkowego

 • Metoda podstawowa i metoda kasowa
 • Zasady szczególne

4. Podstawa opodatkowania

 • Elementy wchodzące do podstawy opodatkowania
 • Metody "od stu" i "w stu", system VAT marża
 • Korekta podstawy opodatkowania, ulga na złe długi

5. Stawki VAT

6. Odliczanie podatku naliczonego

 • Warunki odliczenia
 • Współczynnik i prewspółczynnik VAT
 • Korekta wieloletnia

7. Dokumentacja VAT i pobór podatku

 • Faktury i kasy rejestrujące
 • Deklaracje VAT i JPK_VAT
 • Split payment

8. Sankcje związane z nieprawidłowościami w zakresie VAT

 • Wyłudzenia VAT - należyta staranność
 • Podatek nieprawidłowo wykazany w fakturze (art. 108 ustawy o VAT)
 • Dodatkowe zobowiązanie podatkowe

9. VAT w obrocie zagranicznym

 • Transakcje towarowe
 • Usługi

III. Podatki majątkowe (18 godz.)

1. Podatek od nieruchomości

2. Podatek od środków transportowych

3. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

4. Podatek od spadków i darowizn (PSD)

IV. Blok podsumowujący (2 godz.)

 

ORGANIZACJA:

 • Kurs będzie prowadzony z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, za pośrednictwem Internetu przy użyciu platform do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting, Teams i innych.
 • 100% czasu zajęć odbywa się z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym.
 • Wymagania techniczne: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Google Chrome lub Edge.
 • Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, z reguły co 2 tydzień w godz. od 8.30 do godz. 13.30

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, udostępnione do pobrania na Platformie Szkoleniowej SKwP O/O w Gdańsku (dostęp po rozpoczęciu kursu).
 • Formą zaliczenia kursu jest otrzymanie pozytywnej oceny z zaliczenia (pracy pisemnej).
 • Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.
 • Zajęcia poprowadzą:

I. Podatki dochodowe: Jakub Walczak oraz wybrane zagadnienia - Kacper Kanka i Anna Wojciechowska.

II. VAT: Wojciech Kieszkowski.

III. Podatki majątkowe: Anna Wojciechowska (podatek od nieruchomości), Adam Mudław (pozostałe rodzaje podatków).

OPŁATA:

 • 2880 zł od osoby

RATY:

Istnieje możliwość zapłaty w dwóch ratach:

1)      I rata - 1440 zł płatna na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu,

2)      II rata - 1440 zł płatna w trakcie kursu.

DOFINANSOWANIE KFS:

Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania ze środków z KFS.

Informacje o środkach z KFS, kto może z nich skorzystać i w jakich wysokościach należy szukać na stronie Urzędu Pracy właściwego dla siedziby pracodawcy lub miejsca prowadzenia działalności.

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. 601-350-535
tel. 607-710-213

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

NIP: 5260307956

KRS: 0000101063