Miasto:
Gdańsk
Miejsce:
ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk
Termin rozpoczęcia:
04.08.2021
Typ:
Szkolenie
Tryb:
środa
Opłata:
200,- zł od osoby
190,- zł Cena po zniżce dla Członków
180,- zł Cena po zniżce na szkolenie dla kursantów i byłych kursantów, wykupujących szkolenie, w trakcie kursu długiego oraz w ciągu 1 roku od jego ukończenia
170,- zł Cena po zniżce na szkolenie dla kursantów i byłych kursantów, wykupujących szkolenie, w trakcie kursu długiego oraz w ciągu 1 roku od jego ukończenia i jednocześnie będących członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Gdańsku
Zapisz się

CEL:

Celem szkolenia jest przybliżenie praktycznych aspektów związanych z zakładaniem i funkcjonowaniem poszczególnych spółek prawa handlowego.

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Wprowadzenie

II. Spółki osobowe
1. Rodzaje spółek osobowych
2. Powstawanie spółek osobowych
3. Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki osobowej
4. Zasady podejmowania uchwał w spółkach osobowych
5. Wkłady i stosunki majątkowe w spółkach osobowych
6. Odpowiedzialność za zobowiązania w spółkach osobowych

III. Spółki kapitałowe
1. Rodzaje spółek kapitałowych
2. Powstawanie spółek kapitałowych
3. Organy spółek kapitałowych i ich kompetencje
4. Zasady podejmowania uchwał w spółkach kapitałowych
5. Kapitały w spółkach kapitałowych i ich zmiany
6. Zasady podziału zysku w spółkach kapitałowych
7. Odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowych

IV. Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze
1. Rejestr przedsiębiorców KRS oraz Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
2. Sprawozdanie finansowe w świetle KSH
3. Pozostałe obowiązki informacyjne

ORGANIZACJA:

Szkolenie odbędzie się STACJONARNIE w środę 04.08.2021 w godzinach 9:00-13:00 w siedzibie Stowarzyszenia (Jaśkowa Dolina 93)

Czas trwania szkolenia wynosi 5 godzin lekcyjnych.

 

Szkolenie objęte patronatem przez Pracodawców Pomorza.

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ:

  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

DODATKOWE INFORMACJE:

Szkolenie poprowadzi Michał Janowski - radca prawny. Ukończył aplikację przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Był też m.in. redaktorem oraz trenerem wewnętrznym w wiodącym wydawnictwie prawniczym. Doradza jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom z branży nowych technologii, a także osobom fizycznym. Od kilku lat współpracuje z SKWP o/Gdańsk prowadząc zajęcia z prawa gospodarczego i prawa pracy.

OPŁATA:

200 zł od osoby

Należność prosimy kierować na nasze konto w PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Regulamin udzielania zniżek

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. 601-350-535
tel. 607-710-213

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349