Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
13.03.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
środa
Opłata:
430,- zł od osoby
414,- zł Cena dla członków

Umowy cywilnoprawne
8 godz. lekcyjnych

Termin szkolenia: 13 marca 2024 r.
godz. 9:00- 15:30- ONLINE

 

Wykładowca:
Danuta Sowa – specjalista w zakresie kadr i płac z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w działach HR dużych jednostek, ekspert i doradca prowadzący własną praktykę, wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez oddziały Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

PROGRAM:

 1. Regulacje kodeksowe.
 2. Rozliczenie wynagrodzenia zleceniobiorcy:
  -źródło przychodu i moment powstania.
 3. Pobór zaliczki na podatek:
  -zaliczka na podatek od umowy zlecenia,
  -niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy na wniosek zleceniobiorcy.
 4. Składka zdrowotna w razie niepobierania zaliczki na podatek dochodowy.
 5. Umowa zlecenia opodatkowana zryczałtowanym podatkiem.
 6. Oskładkowanie umów:
  -składki ZUS,
  -dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe,
  -składki na Fundusz pracy i Fundusz Solidarnościowy.
 7. Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek:
  -składka zdrowotna  w razie niepobierania zaliczki na podatek.
 8. Wyłączenia składkowe dotyczące zleceniobiorców.
 9. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń.
 10. Kilka umów zleceń.
 11. Umowa zlecenia wykonywana przez pracownika innego podmiotu.
 12. Umowa zlecenia zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz.
 13. Umowy zlecenia wykonywane w okresie urlopu związanego z rodzicielstwem:
  -tytuł do ubezpieczeń w ZUS w razie wykonywania umowy zlecenia w trakcie urlopów związanych z rodzicielstwem.
 14. Zawarcie umowy zlecenia z własnym pracownikiem w ramach prowadzonej działalności.
 15. Umowa zlecenia i umowa o dzieło wykonywana w ramach prowadzonej działalności - umowa zlecenia i umowa o dzieło niewykonywana w ramach działalności:
  -umowa zlecenia i umowa o dzieło wykonywana w ramach działalności,
  -umowa zlecenia i umowa o dzieło wykonywana przez emeryta lub rencistę.
 16. ZUS zleceniobiorcy będącego studentem.
 17. Ubezpieczenie wypadkowe z umowy zlecenia.
 18. Zasiłek chorobowy zleceniobiorcy
  -okres wyczekiwania,
  -wysokość zasiłku chorobowego,
  -podstawa zasiłku po wykonaniu zlecenia,
  -zasiłek opiekuńczy, a wynagrodzenie prowizyjne,
  -podstawa zasiłku, a przesunięcie terminu wypłat.
 19. Upominek otrzymany przez zleceniobiorcę.
 20. Umowa zlecenia z osobą na świadczeniu przedemerytalnym.
 21. Umowa o zakazie konkurencji.
 22. Kontrakt menadżerski:
  -opodatkowanie przychodów menedżera,
  -pobór zaliczek,
  -dodatkowe świadczenia menedżera,
  -tytuł do ubezpieczeń.
 23. Kontrakt menedżerski zawarty przez przedsiębiorcę:
  -kontrakt menedżerski w ramach prowadzonej działalności,
  -KUP menedżera.
 24. Rada Nadzorcza:
  -opodatkowanie członków Rady Nadzorczej,
  -Ubezpieczenia członka Rady Nadzorczej.
 25. Potrącenia komornicze z umów cywilnoprawnych.
 26. Umowy o dzieło:
  -regulacje kodeksowe,
  -wynagrodzenie kosztorysowe i ryczałtowe,
  -odebranie dzieła.
 27. Umowa o dzieło a obowiązki ZUS.

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:
-udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
-materiały szkoleniowe,
-zaświadczenie o ukończeniu zajęć.

Opłata:

 • 430 zł brutto od osoby

Informacje dotyczące udziału w szkoleniu:
- Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
- Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego SKwP w Gdańsku PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349
- Rezygnacja za udział w szkoleniu wymagana bezwzględna forma pisemna za pośrednictwem poczty mailowej najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem.
- Wymagania techniczne: komputer z kamerą i głośnikiem, dostęp do Internetu ( przeglądarka Chrome lub Edge)
- Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Szkolenie współorganizowane z Odziałem Okręgowym w Gorzowie.

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. Dział Szkoleń – 607 887 621, 607 710 213, 601 350 535
tel. Dział Członkowski – 693 454 290, 58 341 25 30
tel. Księgowość – 603 112 916

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

NIP: 5260307956

KRS: 0000101063