Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
27.05.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
wtorek
Opłata:
330,- zł od osoby
318,- zł Cena po zniżce dla Członków

Zasady tworzenia ZFŚS z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych - ONLINE

 

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

  • 27 maja 2024 r. od godz. 09.00 do 14.00 (6 godz. lek.)
  • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy Teams

WYKŁADOWCA

ALDONA WIEJAK-GŁUSZKO - prawnik, specjalista ds. prawa pracy z kilkunastoletnim doświadczeniem. Ukończyła aplikację sądową. Doświadczenie zawodowe nabyła pracując jako specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie w latach 2008-2019, gdzie udzielała porad prawnych, przygotowywała analizę i opinie prawne z zakresu prawa pracy, zajmowała się współpracą z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe). Współpracowała z lokalnymi mediami oraz brała czynny udział akcjach promocyjno-prewencyjnych organizowanych przez PIP. Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla pracodawców, pracowników oraz związków zawodowych.

PROGRAM

1.Regulacja ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ich konsekwencje dla pracodawcy.
2. Prawa i obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów ustawy.
3. Świadczenie urlopowe – zasady jego wypłaty.
4.Obowiązek przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, a dane przetwarzane przez pracodawcę w celu przyznawania świadczeń z ZFŚS.
5. Oświadczenie pracownika – jego rola w kontekście udostępniania danych pracodawcy do celów uzyskania prawa do świadczeń z ZFŚS
6.Przetwarzanie danych wrażliwych pracownika – czy jest możliwe?
7. Okres przetwarzania danych osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS
8. Obowiązek przeglądu danych przez pracodawcę – jak go realizować?
9. Sposób dokumentowania sytuacji pracownika w celu przyznania świadczeń z ZFŚS
10. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
- naliczanie corocznego odpisu podstawowego
- odpisy dodatkowe
- źródła zwiększania funduszu
- obliczanie przeciętnej liczby zatrudnionych.
11.Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, tj. jak utworzyć go prawidłowo.
12. Regulamin ZFŚS – co nowego musi się w nim pojawić, by pracodawca mógł prawidłowo przyznawać świadczenia z ZFŚS?
13. Zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS w ujęciu RODO i ustawy o ZFŚS
14. Przetwarzanie danych w procesie ustalania prawa do świadczeń z ZFŚŚ - uprawnienia komisji socjalnej, obowiązki pracodawcy, uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia.
15. ZFŚS w orzecznictwie SN.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

Cena obejmuje

  • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY

- udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
- zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Opłata:

  • 330 zł od osoby

Informacje dotyczące udziału w szkoleniu:
- Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
- Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego SKwP w Gdańsku PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349
- Rezygnacja za udział w szkoleniu wymagana bezwzględna forma pisemna za pośrednictwem poczty mailowej najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem.
- Wymagania techniczne: komputer z kamerą i głośnikiem, dostęp do Internetu ( przeglądarka Chrome lub Edge)
- Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Szkolenie współorganizowane z Odziałem Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim.

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. Dział Szkoleń – 607 887 621, 607 710 213, 601 350 535
tel. Dział Członkowski – 693 454 290, 58 341 25 30
tel. Księgowość – 603 112 916

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

NIP: 5260307956

KRS: 0000101063