Zapraszamy na SZKOLENIA ON-LINE:

  • Praktyczne aspekty zmian w JPK, stawkach podatkowych, WIS, FAKTUROWANIU w 2020 ROKU -z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa i wytycznych MF

Szkolenie jest organizowane w dniu: 09.07.2020

https://gdansk.skwp.pl/terminy-szkolen/praktyczne-aspekty-zmian-w-jpk-stawkach-podatkowych-wis-fakturowaniu-w-2020-roku-z-uwzglednieniem-najnowszego-orzecznictwa-i-wytycznych-mf-gdansk-27-07-2020/#tab-2

  • Automatyzacja. Elektroniczny asystent księgowego. 

Szkolenie jest organizowane w dniach: 15 i 16.07.2020

https://gdansk.skwp.pl/terminy-szkolen/automatyzacja-elektroniczny-asystent-ksiegowego-11-godz-gdansk-16-07-2020/#tab-2 

  • FAKTURY - nowe zasady wystawiania i ewidencjonowania w kontekście zmian wprowadzonych w ustawie o podatku VAT, Ordynacji podatkowej i w prawie bankowym z uwzględnieniem obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Wprowadzone sankcje.

Szkolenie jest organizowane w dniu: 22.07.2020

https://gdansk.skwp.pl/terminy-szkolen/faktury-nowe-zasady-wystawiania-i-ewidencjonowania-w-kontekscie-zmian-wprowadzonych-w-ustawie-o-podatku-vat-ordynacji-podatkowej-i-w-prawie-bankowym-z-uwzglednieniem-obowiazkowego-mechanizmu-podzie/#tab-2

  • JEDNOLITY PLIK KONTROLNY – istotne zmiany zasad raportowania VAT.

Szkolenie jest organizowane w dniu: 27.07.2020

https://gdansk.skwp.pl/terminy-szkolen/jednolity-plik-kontrolny-istotne-zmiany-zasad-raportowania-vat-gdansk-09-07-2020/#tab-2

  • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowe uwarunkowania

Szkolenie jest organizowane w dniach: 28 i 30.07.2020

https://gdansk.skwp.pl/terminy-szkolen/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-oraz-finansowaniu-terroryzmu-nowe-uwarunkowania-8-godz-gdansk-28-07-2020/#tab-2

Pozostałe aktualności

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. 601-350-535
tel. 607-710-213

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349